Ernst Kuipers in het Erasmus MC
NOS NieuwsAangepast

'Chef beddenplanning': versoepeling coronamaatregelen eerder mogelijk

Ernst Kuipers, het 'gezicht' van de verdeling van de ziekenhuiscapaciteit tijdens de coronacrisis, denkt dat het al eerder dan eind mei mogelijk is om de coronamaatregelen verder te versoepelen.

Het kabinet besloot gisteren tot een voorzichtige eerste stap in de afbouw van de maatregelen. Op 11 mei kunnen de basisscholen weer van start. Half mei wil het kabinet beslissen over verdere versoepelingen vanaf het eind van die maand. Premier Rutte wees er gisteren op dat de druk op de zorg nu nog te hoog is om de maatregelen verder af te zwakken.

Maar Kuipers, voorzitter van het Landelijk Overleg Acute Zorg, verwacht op basis van de huidige daling van het aantal coronapatiënten op de IC dat er in de tweede week van mei nog 500 intensivecarebedden door coronapatiënten worden bezet. Dat is relevant, omdat de druk op de zorg dan aanzienlijk is afgenomen en belangrijke operaties niet langer uitgesteld hoeven te worden.

Nieuwe golf

Gaat de daling inderdaad in dit tempo door, dan is het mogelijk om verder te gaan dan nu voorzien, verwacht Kuipers. "Ik denk dat we niet hoeven te wachten tot 20 mei om te kijken wat de impact van de maatregel rond de lagere scholen is. Vanuit het perspectief van de maatschappij moeten de maatregelen zo snel mogelijk versoepeld worden. En moet de economie weer opgestart kunnen worden."

Dat kan in de ogen van Kuipers als ziekenhuizen de huidige opgehoogde IC-capaciteit de komende tijd niet weer gaan verlagen naar het oude niveau. Zo kunnen ze snel handelen als er een onverhoopte nieuwe golf komt in de coronabesmettingen.

"Eerst afwachten"

Diederik Gommers, voorzitter van de vereniging van IC-artsen NVIC, zegt het in een reactie niet eens te zijn met Kuipers: "Wij zien dit toch een beetje anders."

Gommers wil eerst afwachten wat de effecten zijn van de aangekondigde opening van het basisonderwijs. "We weten dat kinderen niet snel op de intensive care komen, maar ouders of leraren raken misschien geïnfecteerd. Er zit altijd een vertraging in voordat we die op de IC zien. We willen het daarom gefaseerd doen. 20 mei is een goede datum om verder te kijken. Blijkt het effect reuze mee te vallen op die datum? Dan pas kun je verder versoepelen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl