NOS Nieuws

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

"Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf", zei premier Rutte over de maatregelen die hij vanavond bekend maakte. Minderjarigen krijgen binnenkort een deel van hun vrijheid terug, volwassenen moeten vooral nog even doorbijten. Dit zijn de hoofdpunten van de nieuwe coronamaatregelen:

De belangrijkste besluiten op het gebied van onderwijs

Basisonderwijs weer open vanaf 11 mei

"Deze maatregel maakt het leven van thuiswerkende ouders makkelijker", zo legde Rutte het besluit uit om het basisonderwijs en de kinderopvang weer open te laten gaan vanaf 11 mei. Basisscholieren kunnen dan de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm krijgt, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Organisaties voor buitenschoolse opvang moeten zich voorbereiden om deze kinderen daarna op te vangen. De rest van de tijd moeten leerlingen onderwijs op afstand krijgen, zoals nu.

Voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij mogen gewoon weer open.

Het voortgezet onderwijs wordt opgeroepen om na te denken over de uitwerking van een 'anderhalvemeter-school', het doel is om vanaf 2 juni weer open te gaan.

Wat verandert er op sportgebied?

Minderjarigen en topsporters mogen weer samen sporten

Sporten is gezond, en kinderen moeten kans hebben om bezig te blijven, zo verklaart de premier het besluit om de regels voor sporten te versoepelen. En dus mogen kinderen in de basisschool-leeftijd vanaf 29 april weer in groepsverband trainen, en recreatieve wedstrijdjes spelen. Competities zijn verboden, omdat hierbij ook gereisd moet worden. De kinderen moeten thuis douchen, en ouders mogen niet langs de lijn staan.

Ook middelbare scholieren mogen weer in groepjes sporten, maar alleen als ze onderling 1,5 meter afstand kunnen houden.

Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

Tot na de zomer worden evenementen verboden

Evenementen verboden tot 1 september

Evenementen vormen een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus, oordeelt het kabinet. En dus wordt het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht verlengd tot 1 september. Dit geldt ook voor professionele sportcompetities zoals de Eredivisie.

Zelfstandig wonende 70-plussers mogen bezoek ontvangen

De premier noemde het niet tijdens de persconferentie, maar het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Voor verpleeghuizen en contactberoepen verandert er niets

Wat verandert er niet? Contactberoepen en verpleeghuizen

"De onzekerheden zijn te groot", aldus Rutte over niet-medische contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten. Ook fysiotherapeuten mogen onder voorwaarden behandelen. We weten bijvoorbeeld niet of mondkapjes genoeg helpen tegen corona, zegt hij. En dus mogen deze beroepen nog niet uitgeoefend worden tot het nieuwe beslismoment, op 19 mei. Overigens geldt dit niet voor tandartsen en mondhygiënisten, zegt de premier: zij waren sowieso al gewend om zichzelf goed te beschermen.

Ook in verpleeghuizen verandert niets: bezoek is daar voorlopig niet toegestaan. "Hier zit veel pijn en verdriet", erkent de premier. "Maar het is noodzakelijk onze kwetsbaren in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen."

De basisregels die voor alle Nederlanders gelden, tenminste tot 20 mei

Basisregels tot 20 mei: afstand houden, thuis blijven, handen wassen

Op 20 mei komt het kabinet met een update, tot die tijd blijven de regels van kracht die het kabinet al meer dan een maand uitdraagt: blijf zoveel mogelijk thuis, ook voor je werk. Doe alleen boodschappen, en houd altijd anderhalve meter afstand. Was je handen zo vaak als je kunt.

Premier Rutte beseft dat ondernemers graag weer aan de slag willen, en dat mensen elkaar weer willen opzoeken. Maar zijn mantra is voorlopig: "Eerst de volksgezondheid, en dan de rest."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl