NOS Nieuws

Advies aan kabinet: kinderen weer naar opvang, deels naar basisschool en sport

De basisscholen zouden kunnen beginnen met het voorbereiden van een gedeeltelijke schoolbezetting per dag om na de meivakantie deels open te kunnen. Gesproken wordt over bijvoorbeeld halve klassen, of kinderen om en om naar school laten gaan. Wel moeten intussen de resultaten uit Scandinavië gevolgd worden, waar de scholen al deels open zijn.

De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden zonder beperkingen na de meivakantie open kunnen.

Dat is een van de adviezen (.pdf) van het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet over de coronacrisis, het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT zegt erbij dat er verschil van mening is tussen de deskundigen of de basisscholen direct helemaal open kunnen of niet.

Voortgezet onderwijs

Belangrijke overweging is dat volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid "beheersbaar" is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden.

Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van "fysiek onderwijs", in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

Toekomst

Voor mbo, hbo en universiteit geldt dat er mogelijk in de toekomst uitzonderingen kunnen worden gemaakt op het verbod van fysiek onderwijs, bijvoorbeeld voor stages en praktijkonderwijs. Het OMT wil dan wel eerst weten om hoeveel leerlingen en studenten het gaat.

Voor de andere vormen van fysiek onderwijs acht het OMT het risico op "een verdere, te brede of te snelle verspreiding" te groot. De effecten van de versoepeling moeten eerst wekenlang in de gaten gehouden worden.

Wat betreft sport heeft het OMT een positief advies voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Voor kinderen tot 12 jaar is het advies het meest soepel. Die zouden buiten aan teamsport-trainingen mogen doen, waarbij ze dan niet op de anderhalve meter hoeven letten. Voor jongeren van 12 tot en met 18 geldt hetzelfde, behalve dat ze wel op anderhalve meter moeten letten.

Het risico voor topsporters die individueel trainen is beheersbaar, volgens het OMT, dat aan sportkoepels adviseert om voorwaarden per sport uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT geen goed idee, onder meer omdat bij sporten druppelwolken kunnen ontstaan, die tot 20 meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden. In die druppels zouden virusdeeltjes kunnen zitten.

Verpleeghuizen

Bezoek aan verzorgingstehuizen vergroot de kans op introductie en verspreiding van het virus, en dus raadt het OMT versoepeling van de bezoekregeling af. "Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig", staat in het advies.

Het OMT stelt dat "kleinschalige pilots" nodig zijn om tot landelijke versoepeling te kunnen komen. Op dit moment is bezoek niet toegestaan in verpleeghuizen.

Contactberoepen

Over contactberoepen is geen consensus, blijkt uit het advies. Wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals de tandarts, zegt het OMT dat het risico beheersbaar is. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is niet aan de orde.

"Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van presymptomatische besmetting in deze setting, en in verband hiermee de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg." In andere woorden: er is geen overeenstemming over het gebruik van mondkapjes, handschoenen en dergelijke.

NOS op 3 legde eerder uit wat de rol is van het OMT in deze coronacrisis. Dat zie je in onderstaande video:

Voor al deze adviezen geldt dat het kabinet hier nog een besluit over moet nemen. Daarbij kunnen nog verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen die niet meespelen bij het advies van het OMT, dat grotendeels op medische gronden is opgesteld. Zo worden er nog gesprekken gevoerd met het onderwijsveld.

Tijdens de geleidelijke versoepeling van de maatregelen moet steeds in de gaten gehouden worden of het aantal ziekenhuisopnames nog daalt en of het zorgsysteem niet overvraagd wordt.

Ook zegt het OMT dat er voldoende testcapaciteit moet zijn en dat er bij besmettingsgevallen aan bron- en contactopsporing kan worden gedaan.

Vanavond om 19.00 uur is er een persconferentie met premier Rutte die meer bekendmaakt over de maatregelen van het kabinet. Deze persconferentie wordt live uitgezonden op NPO1, NPO Politiek en nos.nl.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl