Het asielzoekerscentrum in Ter Apel ANP

Asielzoekers die nog wachten op de start van hun asielaanvraag moeten betere voorzieningen krijgen, zoals zakgeld en de mogelijkheid om zelf te koken. Daarvoor pleit ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol. De extra voorzieningen zijn volgens hem nodig vanwege de lange wachttijden bij de IND.

Volgens Van Zutphen wachten ongeveer 9000 asielzoekers op de start van hun aanvraag en in sommige gevallen loopt de wachttijd op tot twee jaar. Hij maakt zich grote zorgen over de onzekerheid en onrust die dit veroorzaakt. "Voor een succesvolle inburgering maar ook voor een succesvolle terugkeer is het van groot belang dat asielzoekers snel duidelijkheid krijgen over hun aanvraag", schrijft hij in de brief aan Broekers.

Voordat de IND een aanvraag in behandeling neemt, zijn asielzoekers nog niet welkom in normale asielzoekerscentra. Ze verblijven in tijdelijke opvanglocaties met veel minder voorzieningen en privacy. Door de achterstanden bij de IND moeten asielzoekers zo lang in de voorlopige opvanglocaties blijven, dat ze betere voorzieningen moeten krijgen, zegt Van Zutphen.

Taallessen en zakgeld

Die voorzieningen moeten volgens de ombudsman hetzelfde worden als in normale asielzoekerscentra. Bewoners moeten zelf kunnen koken, zinvolle dagbesteding krijgen en kunnen meedoen aan bijvoorbeeld Nederlandse taallessen. Ook wil Van Zutphen dat ze hetzelfde leefgeld krijgen als andere asielzoekers. Per week komt dat neer op 12,95 euro zakgeld per persoon en een vergoeding voor eten die afhankelijk van de gezinssituatie.

Van Zutphen wil ook dat in de voorlopige opvanglocaties mensen meer privacy krijgen, vooral voor gezinnen. Volgens hem worden kinderen in het bijzonder getroffen door het lange verblijf in de tijdelijke locaties:

Dwangsommen

De IND kampt met achterstanden bij de beoordeling van asielaanvragen. Vorige week werd duidelijk dat de dienst dit jaar veel meer kwijt is aan dwangsommen dan Broekers in november meldde, geen 17 maar 70 miljoen euro. Asielzoekers kunnen deze dwangsommen eisen als hun aanvraag langer duurt dan een half jaar en dit bedrag kan oplopen tot 15.000 euro.

De ombudsman roept Broekers ook op om de problemen bij de IND zo snel mogelijk op te lossen. Hij spreekt van een vastgelopen systeem.

STER reclame