NOS NieuwsAangepast

Crisismanager moet achterstanden IND wegwerken

Er komt een speciale crisismanager om de grote achterstanden bij de asielaanvragen weg te werken. Gisteren kwam naar buiten dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND veel meer geld kwijt is aan dwangsommen vanwege trage asielprocedures dan eerder was gemeld.

Staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat er allerlei maatregelen worden genomen om de 'doorlooptijden' terug te dringen en de achterstanden zoveel mogelijk te verkleinen.

Volgens Broekers zijn de maatregelen zo ingrijpend dat ze niet zomaar binnen de bestaande organisatie kunnen worden doorgevoerd. Daarom wordt een programmadirecteur aan de leiding van de IND toegevoegd.

Verder moet een 'taskforce' allerlei "desnoods onconventionele" oplossingen bedenken. Het wegwerken van de achterstanden wordt losgekoppeld van de behandeling van nieuwe asielaanvragen: nieuwe aanvragen worden afgehandeld binnen de wettelijke termijnen, schrijft Broekers.

1 miljoen euro per week

De staatssecretaris schrijft verder dat er op 31 januari bijna 9000 individuele zaken waren die niet binnen de wettelijke termijn waren verwerkt. In een groot aantal van die gevallen worden dwangsommen uitbetaald.

Broekers erkent dat ze de kosten aan dwangsommen veel te laag heeft ingeschat. Volgens haar is het bedrag sinds vorig jaar opgelopen tot 30 tot 40 miljoen euro. "Dat betekent dat zelfs als de IND per direct in al deze zaken beslist, dit bedrag onvermijdelijk is", schrijft ze. Volgens haar loopt het op met 1 miljoen euro per week: "Dit is geen acceptabele situatie."

Gekke Henkie

In het vragenuur lieten Kamerleden zich zeer kritisch uit over de gang van zaken. Daarbij vielen woorden als "de politieke regie ontbreekt", "bureaucratisch geneuzel", "verbijsterend", "een brevet van onvermogen" en "de gekke Henkie van Europa". Broekers erkende dat je dit jaar zou kunnen uitkomen op een bedrag van 70 miljoen euro, zoals NRC gisteren meldde. Ze noemde dat een schok.

Onder meer VVD, CDA, PVV, SGP, Forum voor Democratie vroegen de staatssecretaris op de een of andere manier met de dwangsommen voor asielzoekers te stoppen. Broekers beloofde dat ze daar wel naar wil kijken, maar ze zei ook dat dat niet zo maar even is geregeld. "We moeten als overheid ons best doen dat we ons aan de termijnen houden, zodat we de dwangsommen niet meer hoeven te betalen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl