NOS
In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS Nieuws

Vogelbescherming: 'Dood niet alle vogels op vliegveld Eelde'

Vogelbescherming Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de provincie Drenthe om 41 soorten vogels op vliegveld Groningen Airport Eelde te doden.

"Zelfs bedreigde vogels die weinig of geen gevaar opleveren voor de luchtverkeersveiligheid worden vogelvrij verklaard", laat Vogelbescherming weten bij RTV Drenthe. "Het besluit geeft te veel ruimte voor het onnodig doden van vogels."

Botsingen met vogels kunnen bij opstijgende en landende vliegtuigen tot levensgevaarlijke situaties leiden. Maar dat mag geen reden zijn voor de provincie Drenthe om een besluit te nemen dat "een nauwkeurige en treffende motivering ontbeert", aldus Vogelbescherming.

De instantie wijst erop dat van de 41 soorten vogels die onder het besluit vallen een groot aantal bedreigd is in zijn voortbestaan. De patrijs, slobeend, smient, wintertaling, wulp, zomertaling en zomertortel staan op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde diersoorten. De kievit, kokmeeuw, scholekster, spreeuw en roek staan op de Nederlandse Oranje Lijst (in de toekomst mogelijk bedreigd).

Doden van vogels met geweer

Vogelbescherming heeft ook bezwaar aangetekend tegen de manier waarop de vogels kunnen worden gevangen en gedood. Het besluit geeft toestemming voor het doden van vogels met het geweer, maar ook met netten en vallen waarmee vogels massaal kunnen worden gevangen en gedood.

In plaats van vogels te doden moet er een onderzoek komen naar alternatieve oplossingen om vogelaanvaringen te voorkomen, zegt Vogelbescherming. "Bijvoorbeeld door het uitstellen van start en landing, een andere inrichting van het terrein of het toepassen van de methode die men bij roofvogels hanteert (vangen en elders weer loslaten)."

Advertentie via Ster.nl