Provinciale Staten Noord-Brabant ANP

Het CDA in Noord-Brabant gaat met alle plaatselijke afdelingen praten over de samenwerking met Forum voor Democratie in het nieuwe provinciebestuur. De provinciale partijvoorzitter en de voorzitter van de Statenfractie organiseren daarvoor volgende week regiobijeenkomsten.

Gisteren werd duidelijk dat het CDA in Noord-Brabant een college van Gedeputeerde Staten wil vormen met FvD, VVD en Lokaal Brabant. De partijen werden het eens over "principes van samenwerking" en gaan de komende tijd werken aan een inhoudelijk akkoord.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de vier partijen dat ze "de hand uitsteken naar iedereen" en "openstaan voor een respectvolle samenleving".

Alle vier eigenaar

Binnen het CDA ligt de samenwerking met Forum gevoelig. Fractievoorzitter Mulders van het CDA in Oisterwijk is een petitie begonnen om niet met de partij in zee te gaan. Hij benadrukt de uitgangspunten van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. "Als deze kernwaarden als maatlat worden gelegd langs de ideeën van FvD, dan is het duidelijk dat een samenwerking onmogelijk is."

De voorzitters Van Dijk van het provinciaal bestuur en De Hoon van de Statenfractie zeggen in een brief aan alle afdelings- en fractievoorzitters van het CDA dat ze graag willen praten over de principes van samenwerking. Er is al eerder telefonisch overleg geweest, maar nu komen er dus speciale bijeenkomsten. Van Dijk en De Hoon benadrukken in hun brief dat alle vier de onderhandelende partijen "samen eigenaar zijn" van de principes.

Het landelijke CDA heeft de onderhandelingen steeds nadrukkelijk aan de provincie overgelaten. Verschillende landelijke kopstukken benadrukten dat het CDA in Noord-Brabant zijn eigen keuzes moet maken. CDA-minister Hoekstra herhaalde dat vandaag: "Het is niet verstandig om met een soort landelijke oekaze te komen. Dat is democratisch niet verstandig en werkt contraproductief." En zijn collega De Jonge zei dat provinciale afdelingen zelf moeten bekijken met wie ze graag verantwoordelijkheid willen dragen voor het bestuur.

STER reclame