NOS NieuwsAangepast

Noodwet PVV om te stoppen met vergoedingen voor trage asielprocedures

De PVV komt met een initiatiefwetsvoorstel om vergoedingen aan asielzoekers vanwege trage procedures af te schaffen. Eerder deze week werd duidelijk dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veel meer kwijt is aan deze dwangsommen dan eerder werd gedacht. Staatssecretaris Broekers-Knol erkende in de Tweede Kamer dat het bedrag dit jaar kan oplopen tot 70 miljoen euro per jaar en noemde dat een schok.

De dwangsomregeling komt erop neer dat asielzoekers een bedrag van de overheid kunnen eisen als de IND langer dan zes maanden doet over een aanvraag. Die regeling moet de IND dwingen om de procedure op tijd af te ronden. Soortgelijke regels gelden voor veel meer besluiten van de overheid.

Asielbonus

De PVV vindt het onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van deze regeling en wil met een initiatiefvoorstel een eind maken aan de "asielbonus". Volgens de PVV kan het geven van dwangsommen aan asielzoekers op weinig draagvlak in de samenleving rekenen. "Per asielzoeker wordt er 5000 tot 15.000 euro uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving", zeggen de indieners Wilders en Van Dijk in een toelichting.

Volgens de partij maakt de dwangsomregeling Nederland ook aantrekkelijk voor nieuwe asielzoekers die doelbewust hun aanvraag saboteren.

Ook Broekers-Knol bekijkt aanpassing

Dinsdag vroegen meer partijen het kabinet op de een of andere manier te stoppen met de dwangsommen voor asielzoekers. Staatssecretaris Broekers-Knol zei toen dat ze er wel naar wil kijken, maar dat dat niet zo maar even is geregeld. Ze benadrukte dat de overheid zich aan termijnen moet houden.

In een reactie vandaag wijzen de regeringspartijen VVD en CDA erop dat Broekers-Knol al bekijkt of de dwangsommen kunnen verdwijnen. VVD-Kamerlid Becker is tegen de dwangsom voor asielzoekers en wacht nu eerst af waar de staatssecretaris mee komt. CDA-Kamerlid Van Toorenburg zegt dat ze steunt "wat werkt en het snelste is". SGP'er Bisschop staat achter het PVV-plan "als het binnen de rechtsstatelijke kaders blijft".

Dwangsommen niet de centrale vraag

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks zien niets in de initiatiefwet. D66-Kamerlid Groothuizen wil de regels niet alleen veranderen "omdat ze voor de PVV even niet goed uitkomen". Hij vindt dat Broekers-Knol aan zet is om de problemen bij de IND op te lossen.

Ook voor ChristenUnie-Kamerlid Voordewind zijn de dwangsommen niet de centrale vraag, maar gaat het erom hoe de procedure sneller kan. "Een zorgvuldige procedure moet wel voorop blijven staan". En volgens GroenLinkser Van Ojik is het beter om iets aan de oorzaak van de wachttijden te doen, namelijk "het mismanagement van de staatssecretaris bij de IND".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl