In Amsterdam-Noord haalden mensen eind vorig jaar water bij waterpunten, vanwege loden leidingen
NOS Nieuws

Drinkwaterbedrijven gaan de laatste loden leidingen opsporen en vervangen

  • Mitchell van de Klundert

    redacteur Binnenland

  • Mitchell van de Klundert

    redacteur Binnenland

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan het complete drinkwaternet controleren om ook de laatste loden waterleidingen te vervangen. De operatie begint binnenkort, bevestigt brancheorganisatie Vewin aan de NOS.

Naar schatting zal de controle uitwijzen dat het gaat om zo'n 1500 aansluitingen. Meerdere woningen kunnen daarop zijn aangesloten, maar hoeveel het er precies zijn en waar ze staan is niet duidelijk. De drinkwaterbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor ruim 8 miljoen drinkwateraansluitingen in Nederland.

Achter de voordeur blijven eigenaren verantwoordelijk voor de vervanging van loden pijpen.

Volgens Vewin zijn vrijwel alle bekende loden leidingen in het verleden vervangen, op een aantal lastige stukken na. Deze liggen veelal onder stoepen of tuinen, dus de vervanging moet afgestemd worden met de bewoners.

De operatie zal in veel gevallen overlast veroorzaken; in tuinen moet worden gegraven, stoepen of muren moeten worden opengebroken. Waar nodig wordt de gemeente of de GGD ingeschakeld om "de medewerking te bevorderen".

De tien drinkwaterbedrijven spraken in december af "extra actie" te ondernemen om ook de laatste moeilijk verwijderbare loden leidingen te vervangen. Ze deden dat na een alarmerend rapport van de Gezondheidsraad over de risico's van lood in drinkwater. Als de operatie is afgerond, moet het hele Nederlandse drinkwaternet vrij zijn van loden leidingen.

Achter de voordeur is het overigens een ander verhaal. In 100.000 tot 200.000 panden liggen nog loden waterleidingen. Hiervoor is de eigenaar verantwoordelijk en niet het drinkwaterbedrijf.

Gemeenten weten weinig

Uit een enquête van de NOS bleek onlangs dat op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten niet weten of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen.

Bijna 100 gemeenten weten ook niet of er nog loden pijpen zitten in door de gemeente beheerde panden waarin basisscholen en kinderdagverblijven zijn gehuisvest. In een aantal scholen is bij controle lood in het drinkwater aangetroffen; daar wordt geen water meer uit de kraan gedronken, totdat de leidingen zijn vervangen.

Welke risico's zijn er nog meer en hoe herken je een loden leiding? Check het in de video:

Loden leidingen onder de loep: wat zijn de risico's en hoe herken je ze?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl