Het asielzoekerscentrum in Weert ANP

Vluchtelingenwerk wil dat Nederland aanvragen van asielzoekers uit veilige landen voortaan standaard zelf afwikkelt, ook als ze eerder in een ander EU-land een aanvraag hebben ingediend.

Daardoor kan binnen een maand een besluit worden genomen, wat er bij asielzoekers uit veilige landen bijna altijd op neerkomt dat de aanvraag wordt afgewezen. Ze kunnen dan snel op straat worden gezet en houden dan niet langer schaarse plaatsen in asielzoekerscentra bezet, zegt Vluchtelingenwerk.

Meer dan een half jaar

Nu duurt de procedure die wordt gevolgd vaak langer dan een half jaar. Dat komt doordat de meeste asielzoekers, voordat ze naar Nederland kwamen, in een andere EU-land een asielaanvraag hebben ingediend.

Europese regels schrijven voor dat ze die aanvraag daar moeten afwachten. Maar het terugsturen naar die landen lukt vaak niet, waardoor deze asielzoekers in Nederland in de opvang blijven. Dat leidt soms tot onveiligheid in asielzoekerscentra en klachten van omwonenden wegens overlast.

De aanbeveling van Vluchtelingenwerk staat in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week met staatssecretaris Broekers-Knol over de problemen in het asielbeleid. Zij wil asielzoekers uit veilige landen apart en met een sober regime opvangen. Volgens Vluchtelingenwerk is dat niet nodig als voor de snelle asielprocedure wordt gekozen. Die wordt ook in Finland al toegepast.

'Veel haken en ogen'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt de aanbeveling aantrekkelijk, maar zegt dat er veel haken en ogen aan zitten. Zo is het ministerie bang dat asielzoekers, als hun zaak door Nederland is overgenomen, bijvoorbeeld naar Duitsland vertrekken en dat Nederland dan voor de asielprocedure verantwoordelijk blijft. Duitsland zou de asielzoeker dan weer naar Nederland terug kunnen sturen.

Als het een goede kans is om asielzoekers terug te sturen, zoals bijvoorbeeld bij Albanezen, wordt de asielaanvraag nu al in Nederland afgehandeld, zegt het ministerie. "Maar dat is onwenselijk bij de groep migranten die in Europa rondshopt en kansloze asielaanvragen indient, zonder dat er zicht is op terugkeer."

Volgens Vluchtelingenwerk wachten 9000 vluchtelingen op de start van hun asielprocedure, in sommige gevallen al twee jaar. De lange wachttijden zijn frustrerend voor de aanvragers en vertragen de integratie van asielzoekers die wel kans maken op een verblijfsvergunning. Door de lange wachttijden is ook een tekort aan duizenden opvangplaatsen ontstaan.

STER reclame