NOS Nieuws

Relatief weinig internationale kenniswerkers in Nederland

Ruim 4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit internationale kenniswerkers. En dat is minder dan in veel andere Europese landen. Van dertien onderzochte landen kent alleen Finland een lager percentage.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken of Nederland erin slaagt om hoogopgeleide migranten aan te trekken en te behouden.

Tussen 2016 en 2018 waren er gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers in Nederland. Dit zijn hoogopgeleide werkenden of werkzoekenden die niet in Nederland zijn geboren.

In de afgelopen vijftien jaar groeide het aandeel internationale kenniswerkers in Nederland van 2,7 naar 4,2 procent van de beroepsbevolking. In België is dat percentage ongeveer 7 en in het Verenigd Koninkrijk circa 9. In Duitsland was het aandeel kenniswerkers tussen 2003 en 2005 lager dan in Nederland, maar nu niet meer.

De grote uitschieter is Luxemburg, waar meer dan een kwart van de beroepsbevolking bestaat uit internationale kenniswerkers. In hekkensluiter Finland gaat het om minder dan 2 procent van de werkenden.

Vaak hoog beroepsniveau en zelfstandig

Twee derde van de internationale kenniswerkers in Nederland had de afgelopen jaren een baan op hoog beroepsniveau. Velen werken in de dienstensector, bijvoorbeeld als manager of technicus.

Onder de Nederlandse kenniswerkers zijn relatief veel zelfstandigen, net zoals dat onder de algemene beroepsbevolking in Nederland het geval is. In de periode 2016-2018 had Nederland met 20 procent zelfs het grootste aandeel zelfstandige kenniswerkers van alle onderzochte landen. Deze zijn vooral te vinden in de commerciële dienstverlening.

Relatief vaak van buiten Europa

Ten slotte heeft Nederland relatief veel internationale kenniswerkers die van buiten Europa komen. Zo kent Nederland van de onderzochte landen het hoogste percentage Zuid-Amerikanen. Het gaat vooral om mensen uit Suriname en de Antillen.

Het kabinet heeft eerder laten weten een strategie te ontwikkelen om buitenlands talent aan te trekken. Hiermee wil het vooral kennis binnenhalen die nodig is voor onderzoek en innovatie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl