ANP

Medewerkers van Stichting 113 Zelfmoordpreventie hebben vorig jaar 93.000 gesprekken gevoerd met suïcidale mensen, ruim drie keer zoveel als in 2016. Volgens 113-psycholoog Judith de Heus komt de stijging vooral door de toegenomen naamsbekendheid van de hulplijn.

"Zo'n 75 procent van de Nederlanders weet nu wat 113 is. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat steeds meer mensen ons weten te vinden", zegt De Heus. Volgens haar zijn er voldoende medewerkers om iedereen te woord te staan. "Bij piekmomenten, bijvoorbeeld als er iets over suïcide in de media is geweest, kunnen we snel opschalen."

Waar het aantal gesprekken via de telefoon en chat fors is gestegen, ligt het aantal zelfdodingen in Nederland al jaren rond de 1800 per jaar.

Zorg schiet tekort

Ook een gebrek aan goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten kan aan de stijging van het aantal gesprekken met 113-medewerkers hebben bijgedragen. Zo is de helft van de jongeren die zelfmoord pleegt, niet in beeld bij zorginstanties. Ze praten niet over suïcide en dan herkennen huisartsen het probleem niet.

Uit een groot onderzoek onder tieners bleek onlangs dat problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Uit gesprekken met ouders kwam naar voren dat hun kinderen vaak verstrikt waren geraakt in een web van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek en verwijzingen.

Eerder maakte NOS op 3 deze video over zelfdoding onder jongeren.

STER reclame