Staatssecretaris Visser ANP

Het kabinet gaat met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen praten over het al dan niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Visser benadrukte dat er nog geen besluit is genomen. Ze erkende wel dat het kabinet voor een dilemma staat: aan de ene kant moeten er voldoende mariniers zijn, aan de andere kant moeten de eerdere afspraken met Zeeland worden ingevuld.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat Visser het kabinet vorige week heeft voorgesteld de kazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Ze vindt de kosten te hoog en bovendien stappen veel mariniers op, omdat ze niet willen meeverhuizen. In het kabinet was er verzet tegen haar voorstel: de discussie spitste zich er daarbij op toe dat de Zeeuwen meer compensatie moeten krijgen.

Boze brief

De Zeeuwen stuurden woensdag een boze brief aan het kabinet over de ontwikkelingen. Ook zij hadden geruchten gehoord over het schrappen van de verhuizing en ze wilden deze week opheldering van het kabinet.

De provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestroom eisten de bevestiging dat de verplaatsing doorgaat. Ze benadrukten dat daarover afspraken zijn gemaakt en dat de verhuizing heel belangrijk is voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling in het gebied.

Eind van dit kwartaal

De beslissing over de verplaatsing naar Vlissingen werd al in 2012 genomen, maar de daadwerkelijke verhuizing werd daarna verschillende keren uitgesteld. Visser zei vanmiddag na de ministerraad dat ze begrip heeft voor de boosheid in Zeeland.

Ze voegde eraan toe dat ze vandaag met de Zeeuwse commissaris van de koning en de burgemeester van Vlissingen heeft gepraat. De staatssecretaris heeft hun verteld dat ze het betreurt dat er "dilemma's in de media hebben gestaan". Ze wil nu eerst met de Zeeuwen gaan bespreken wat de gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie zijn als de verhuizing niet zou doorgaan. Naar aanleiding daarvan wil Visser eind maart met een voorstel komen.

STER reclame