Een protestbord bij een stille tocht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen
NOS Nieuws

Onderzoekers: genderneutrale aanpak huiselijk geweld kan averechts uitpakken

De "genderneutrale aanpak" van huiselijk geweld in Nederland zou kunnen bijdragen aan méér huiselijk geweld. Dat stelt een groep deskundigen van de Raad van Europa in een vandaag gepubliceerd rapport.

Hoewel de Nederlandse aanpak volgens de onderzoekers van oudsher goed in elkaar steekt, hebben ze kritiek op de "genderneutraliteit" van dat beleid. Zo is er volgens hen in Nederland niet genoeg aandacht voor de specifieke positie van de vrouw bij huiselijk geweld.

Zo staan vrouwen in het actieprogramma van het kabinet Geweld hoort nergens thuis niet specifiek aangeduid als risicogroep, schrijven de deskundigen. Er wordt in het actieprogramma, dat in 2018 werd gelanceerd, wel gekeken naar geweld in "afhankelijke relaties", maar een onderscheid op basis van gender wordt niet gemaakt.

In het rapport van de Raad van Europa staat dat dergelijk genderneutraal beleid als risico heeft dat hulpverleners een blinde vlek krijgen voor de gevoeligheid rondom gender. Daardoor zouden vrouwen minder goed geholpen kunnen worden dan zou moeten.

De deskundigen roepen op tot een "sterker genderperspectief" bij de bestrijding van huiselijk geweld in Nederland. "Het is van levensbelang de ervaringen van vrouwen als slachtoffers te erkennen. Ook de onderliggende machtsverhoudingen van huiselijk geweld, de afhankelijkheid van vrouwen en de gevolgen voor voogdij over kinderen moeten worden erkend."

Ook vinden de onderzoekers dat er meer Blijf-van-mijn-lijfhuizen moeten komen. Er zijn er nu 500 in Nederland, maar volgens het rapport moeten er 1700 komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl