Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld ANP

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel om plegers van kindermishandeling en huiselijk geweld zwaarder te straffen. De verhoging van de maximumstraf is bedoeld voor mensen die vaker kinderen hebben mishandeld en geweld hebben gebruikt tegen huisgenoten.

De maximumgevangenisstraf voor mishandeling is nu tussen de drie en twaalf jaar, afhankelijk van de ernst van het misdrijf. Bij een mishandeling waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen, kan de straf hoger uitvallen.

De strafverzwaring is bedoeld voor daders binnen de familiekring en voor andere mensen van wie kinderen afhankelijk kunnen zijn, zoals verzorgers in instellingen en internaten, medewerkers van scholen en mensen die in de buitenschoolse opvang werken.

Verjaringstermijn verlengen

Ook wil de minister de verjaringstermijn verlengen waarbinnen slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld aangifte kunnen doen. Die termijn is nu tussen de drie en twintig jaar, afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf.

Grapperhaus' plan staat in het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van het ministerie van VWS, waarin Rijk en gemeenten maatregelen presenteren om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Daarnaast worden elk jaar 200.000 mensen slachtoffer van een andere vorm van huiselijk geweld. 51 procent van de vrouwen die om het leven worden gebracht, wordt gedood door een (ex-)partner, blijkt uit cijfers in het actieplan.

Huisverbod

Er komt verder een onderzoek naar hoe vaak de politie en burgemeesters een huisverbod inzetten bij situaties waarin sprake is van kindermishandeling en huiselijk geweld. De indruk uit steekproeven is dat daarvan steeds minder gebruik wordt gemaakt. Exacte cijfers ontbreken.

Bij een huisverbod kan een hulpofficier van justitie of burgemeester besluiten dat een vermoedelijke pleger van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn of haar woning tijdelijk niet meer in mag en geen contact mag hebben met huisgenoten. Het geldt in eerste instantie voor tien dagen en kan worden verlengd tot vier weken.

STER reclame