Academiegebouw van de RUG
NOS Nieuws

Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg

Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben naar schatting 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluisd van de universiteit naar een eigen stichting. Dat heeft het bestuur van de Faculteit der Letteren bekendgemaakt in een brief die in handen is van de NOS.

Tegen de drie, die allemaal verbonden waren aan de letterenfaculteit, zijn volgens het bestuur "arbeidsrechtelijke maatregelen" genomen. Een van hen is ontslagen. Ook is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte.

Twijfels over stichting

Vorig jaar maart schorste de universiteit het drietal al, nadat er grote twijfels waren gerezen rond de financiering van de stichting Network on Humanitarian Action, die geen banden heeft met de RUG maar wel stond ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit. De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden.

Na een tip van een Europese partner over financiële onduidelijkheden zette de RUG de drie op non-actief en werd een bureau ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Hieruit is gebleken dat 1,2 miljoen euro aan subsidiegeld en collegegeld nooit is terechtgekomen bij de RUG, maar in de stichting verdween.

Vertrouwen geschaad

Het faculteitsbestuur zegt dat de drie het vertrouwen in de universiteit op het spel hebben gezet en benadrukt "alles in het werk te zullen stellen" om dat vertrouwen terug te winnen. Daarbij wordt ook gerefereerd aan andere "incidenten" waarbij de RUG onlangs betrokken was.

Zo blies de universiteit bijna twee jaar geleden een omstreden en kostbaar project af om een zusterfiliaal in de Chinese stad Yantai te openen. De 1 miljoen euro aan belastinggeld die al in het project waren gestoken, heeft de RUG teruggestort.

Morgen zijn er bijeenkomsten op de universiteit georganiseerd om medewerkers en studenten nader te informeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl