De aula in het Academiegebouw ANP

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft in strijd met de regels in totaal ruim een miljoen euro aan belastinggeld gestoken in een project in China. In een rapport van de Onderwijsinspectie staat dat de RUG daarvoor alleen privaat geld had mogen gebruiken. De universiteit heeft de bedragen teruggestort.

De bevindingen sluiten aan en zijn deels gebaseerd op een onderzoek dat begin dit jaar naar buiten kwam. Een onafhankelijk onderzoeksbureau constateerde toen dat de RUG bijna zeven ton aan publiek geld ten onrechte had aangewend.

Het project draaide om de voorbereidingen voor een campus in de Chinese stad Yantai. Groningen wilde met het Chinese 'filiaal' meer onderzoeksmogelijkheden krijgen en internationale studenten aantrekken, naar het voorbeeld van Engelse en Australische universiteiten.

Grote vragen

Begin 2018 werd het project afgeblazen, onder meer omdat er zorgen waren over de academische onafhankelijkheid. Ook bleek er onvoldoende draagvlak voor te zijn.

De Groningse studentenbeweging DAG, een belangrijke aanjager van het onderzoek, is blij met het rapport van de Onderwijsinspectie, maar stelt wel dat de conclusies "grote vragen" oproepen over de handelwijze van de raad van toezicht en het college van bestuur. Die zouden in 2017 en 2018 waarschuwingen van de Universiteitsraad over de financiering van 'Yantai' hebben genegeerd.

DAG stelt dat uit eigen onderzoek naar voren kwam dat de RUG op "creatieve wijze haar inkomsten had weten te vergroten en haar uitgaven had weten te verkleinen".

De Onderwijsinspectie concludeert dat al in 2015 met de RUG was afgesproken om geen publieke middelen te gebruiken om de aanloopkosten van 'Yantai' te financieren. Verder heeft de Groningse universiteit de complexiteit van het project onderschat. Tijdrovend overleg was nodig met vele partijen (faculteiten en overheden), zowel in China als in Nederland. Een deel van de uren die medewerkers hebben gemaakt is tijdens dat proces niet op de juiste manier verantwoord.

Het rapport bevat ook de zienswijze van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin noemt de RUG zich "een ambitieuze internationale research-universiteit". De bestuurders erkennen dat er geen publiek geld voor 'Yantai' gebruikt had mogen worden.

De bestuurders die bij het debacle waren betrokken, zijn inmiddels weg of staan op het punt te vertrekken.

STER reclame