NOS Nieuws

ProDemos stelt extra vertrouwenspersonen aan na misbruikaffaire

ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen op het Binnenhof verzorgt, heeft het aantal vertrouwenspersonen binnen de organisatie verdubbeld van twee naar vier. Het is een van de verbetermaatregelen die zijn genomen na de misbruikaffaire bij het instituut, die naar buiten kwam via de NOS.

Een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, concludeerde in oktober dat ProDemos zijn medewerkers onvoldoende heeft beschermd tegen het seksueel grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende die de grote groep, vooral jonge rondleiders aanstuurde.

Volgens medewerkers probeerde hij hen te zoenen of aan te raken, zowel met als zonder toestemming. In de verklaringen werd ook gesproken van cocaïnegebruik. De medewerkers ervoeren zijn gedrag als intimiderend en kleinerend.

Verbeterplan

De leidinggevende werd ontslagen en de minister van Binnenlandse Zaken eiste een verbeterplan van ProDemos dat voor april 2020 klaar moet zijn. In een brief aan minister Knops geven de directie en de raad van toezicht nu aan welke stappen er al gezet zijn.

Naast de twee extra vertrouwenspersonen van binnen de organisatie is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld, zodat medewerkers ook een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren met iemand van buiten de organisatie. Volgens de directie heeft een enkele medewerker van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Ook is er de afgelopen tijd een trainingsprogramma opgezet om medewerkers meer bewust te maken van ongewenst gedrag en hoe dat kan worden aangepakt.

De commissie-Joustra constateerde ook dat er nauwelijks functioneringsgesprekken werden gevoerd met medewerkers die de rondleidingen op en rond het Binnenhof verzorgen. Volgens de directie zijn die gesprekken inmiddels ingepland en zullen ze structureel worden.

Borrels

Omdat het misbruik vaak plaatsvond tijdens borrels buiten het gebouw, zijn de richtlijnen voor dat soort bijeenkomsten aangescherpt, schrijft de directie. "Er worden duidelijke eindtijden gehanteerd."

Minister Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat hij tevreden is over de stappen die zijn gezet. "ProDemos is duidelijk op de goede weg." Wel is het volgens hem noodzakelijk dat de leiding van het instituut voortdurend in gesprek blijft met medewerkers om hun gevoel van veiligheid binnen de organisatie te versterken.

Ondanks het rapport van Joustra en alle maatregelen blijven de directie en de raad van toezicht van ProDemos van mening dat de hele affaire niet zo groot was. "Hierbij willen we aangeven dat het beeld dat in de media is geschetst van het seksueel overschrijdende gedrag niet in die mate herkennen in de verklaringen die zijn afgelegd."

Tegen de ontslagen leidinggevende is, op aandringen van de minister en Kamervoorzitter Arib, aangifte gedaan door ProDemos. De directie zegt van het OM te hebben gehoord dat er geen verder onderzoek zal worden gedaan, omdat de slachtoffers niet minderjarig waren of zich in een kwetsbare positie bevonden. Dat moet het OM nog wel schriftelijk bevestigen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl