ANP
NOS Nieuws

'Recherche laat grote vissen te vaak lopen'

De aanpak van zware criminaliteit en ondermijning door de politie komt niet goed van de grond. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid komt dat doordat de recherche te veel capaciteit kwijt is aan incidenten. Aan diepgravend onderzoek naar criminele organisaties komen de speurders niet toe.

In het inspectierapport staat dat rechercheurs vaak ingezet worden bij incidenten, zoals overvallen, inbraken of moord. Meestal worden daarbij alleen de 'kleine vissen' gepakt en blijven de 'grote vissen' buiten schot.

Ambitie nauwelijks waargemaakt

Bij de vorming van de Nationale Politie was het uitgangspunt dat die als één organisatie zou gaan functioneren. Alle onderdelen moesten goed samenwerken en duidelijk moest zijn wie verantwoordelijk is voor inzet en optreden van de medewerkers. Volgens de inspectie heeft de Nationale Politie die ambitie nauwelijks waargemaakt.

Politieonderdelen werken niet goed samen, de leiding stuurt niet goed aan en de rechercheurs maken veel te weinig gebruik van inlichtingen en kennis die er wel degelijk zijn bij informatiespecialisten binnen het korps.

De inspectie constateert dat de politie maatregelen heeft getroffen om de situatie te verbeteren, maar in de praktijk is daar nog niets van te zien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl