Reuters

De slotfase van de klimaattop in Madrid verloopt nog altijd moeizaam. Het is de deelnemende landen nog niet gelukt om laatste afspraken te maken over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs.

Er zijn twee grote twistpunten: de wereldwijde handel in uitstootrechten en de snelheid waarmee de uitstoot naar beneden moet. Voor het Klimaatakkoord hebben de landen destijds toezeggingen gedaan, maar veel deelnemers van de top in Madrid vinden dat die niet ver genoeg gaan. De landen willen daarom dat de klimaatplannen worden aangescherpt.

Nachtwerk

"Er is inmiddels veel meer onderzoek beschikbaar dat aantoont dat het klimaat kwetsbaarder is dan eerder werd gedacht", zegt klimaatredacteur Heleen Ekker vanuit Madrid. "De zorgen zijn toegenomen en veel landen willen dat iedereen nu belooft snel met strengere plannen te komen. Maar zelfs het doen van zo'n belofte stuit al op weerstand."

De slotvergadering was aanvankelijk voor 20.00 uur aangekondigd, maar rond middernacht waren de deelnemers nog niet klaar met de onderhandelingen achter gesloten deuren. Óf en wanneer er later vandaag een slotverklaring op tafel ligt, is niet duidelijk.

Bas Eickhout, als delegatieleider van het Europees Parlement aanwezig in Madrid, zei in tv-programma Nieuwsuur dat het overleg vastzit. Landen proberen in bilaterale gesprekken nader tot akkoord te komen, maar Eickhout acht de kans reëel dat de top mislukt.

STER reclame