ANP
NOS NieuwsAangepast

Ondanks economische groei niet minder armen, meeste arme kinderen in Rotterdam

Ondanks de economische groei van de laatste jaren is het aantal mensen dat de kans loopt arm te worden niet kleiner geworden. Bijna 600.000 huishoudens hadden in 2018 een laag inkomen en liepen risico op armoede, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groep huishoudens met een laag inkomen - minder dan 1060 euro voor een alleenstaande, 2000 euro voor een stel met twee kinderen - is iets kleiner geworden ten opzichte van het jaar ervoor, maar nog altijd groter dan in 2016. Daarmee schommelt het aantal al drie jaar tussen de 570.000 en 600.000 huishoudens.

Syrische en Eritrese vluchtelingen

Met name arme gezinnen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht blijven achter. Zeven op de tien gezinnen van Syrische komaf lopen vanwege lage inkomens kans op armoede; hetzelfde geldt voor ruim 60 procent van de Eritrese gezinnen.

De Syrische en Eritrese gezinnen hebben lage inkomens omdat ze moeilijk aan een baan komen. Negen op de tien van deze vluchtelingengezinnen leven van een bijstandsuitkering. Dat de totale groep huishoudens met een laag inkomen gelijk blijft, komt volgens het CBS dan ook deels door de toestroom van vluchtelingen van afgelopen jaren.

Spaargeld

Voor ongeveer een vijfde van de gezinnen met een laag inkomen is de situatie niet een direct probleem. Zij hebben voldoende spaargeld om op terug te vallen om in de basisbehoefte te voorzien. Bijna een half miljoen gezinnen heeft dat niet; hun buffer is te klein om onverwachte financiële klappen op te vangen.

Bij alleenstaanden ligt dit bufferbedrag volgens het CBS op 6360 euro, bij een stel met twee kinderen op 12.000 euro.

Kinderen uit eenoudergezin

Ongeveer 260.000 kinderen groeien op in een gezin dat risico loopt op armoede. Met name kinderen uit eenoudergezinnen lopen dit risico. Van alle gezinnen met alleen een vader of een moeder had een kwart een laag inkomen. Daarmee is het risico op armoede voor kinderen uit een eenoudergezin vijf keer zo hoog als voor kinderen die bij twee ouders opgroeien.

De gemeente met de meeste kinderen in armoede is Rotterdam. 17,5 procent van alle gezinnen met kinderen heeft daar een laag inkomen. Dat is ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl