In februari boden kinderen met een handicap een hamer aan om de 'muur te slopen' tussen zorg en onderwijs
NOS NieuwsAangepast

Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd

De positie van mensen met een beperking is niet beter geworden sinds Nederland zich verbond aan het VN-verdrag Handicap. Dat stelt de Alliantie VN-verdrag in een schaduwrapportage. Het is de afgelopen drie jaar juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en ook hebben meer van hen te maken met armoede. Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere schoolsysteem.

In de Alliantie zijn vijf belangenbehartigers verbonden voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. De bevindingen worden aangeboden aan het VN-mensenrechtencomité in Genève.

Meer aandacht

Een van de organisaties in de Alliantie is Ieder(in). Volgens directeur Illya Soffer is er meer aandacht voor mensen met een beperking, maar heeft dat niet geleid tot vooruitgang. "We zien dat die aandacht bijna tevergeefs is als je andere dingen als inkomen, arbeid, onderwijs, wonen en zorg niet veel beter gaat regelen. Je kan alle drempels in heel Nederland weghalen, maar als je onvoldoende inkomen hebt of onvoldoende ondersteuning, kom je gewoon je huis niet uit."

'Minister van gehandicaptenzaken' Rick Brink overlegt geregeld met minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar hij vindt dat meer ministeries zich moeten inzetten voor mensen met een beperking. "Er zijn heel veel ministeries die nu nog denken 'dat is niet van ons', maar het is van ons allemaal. Het zit in allerlei domeinen van de levens van mensen, dus het zit ook in allerlei ministeries."

Twee miljoen mensen

Het VN-verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Doel ervan is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Er moet gestreefd worden naar zoveel mogelijke zelfstandigheid van mensen met een handicap. Daarnaast moet geprobeerd worden om de drempel zo laag mogelijk te maken om ze mee te laten doen in de samenleving. In ons land zijn zo'n 2 miljoen mensen met een beperking.

De Alliantie VN-verdrag vindt dat er veel te vrijblijvend met de afspraken wordt omgegaan en wijt de verslechtering aan de decentralisatie van zorg. Zonder duidelijke afspraken zijn de verplichtingen uit het verdrag bij gemeenten komen te liggen. Mensen met een beperking krijgen in veel gevallen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning en de overheid legt geen sancties op als mensen met een beperking toch uitgesloten worden.

Sinds het VN-verdrag zijn er twee wetten aangenomen. Een moet de gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte garanderen. Ook is de Kieswet gewijzigd. Sinds 1 januari van dit jaar moeten stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl