Mensen met een beperking staan nog te vaak buiten de maatschappij
NOS NieuwsAangepast

'Mensen met een beperking nog te vaak buiten samenleving'

Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gehandicapten ondervinden grote belemmeringen op gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten. Tien jaar geleden al beloofde Nederland in een mensenrechtenverdrag de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Het verdrag van de Verenigde Naties trad vorig jaar officieel in werking, maar wordt nog onvoldoende nageleefd, concludeert het college nu.

In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook mensen die doof zijn of een psychische aandoening hebben. Ook mensen met dyslexie, autisme of een chronische ziekte hebben een beperking waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden gehouden.

Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht.

Adriana van Dooijeweert, College voor de Rechten van de Mens

Het vinden van werk is een van de grootste problemen volgens het college. Driekwart van de ondervraagde gehandicapten heeft daar naar eigen zeggen moeite mee. Zo hadden mensen met een beperking in 2015 en 2016 zeker twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers vinden het volgens het college vaak gedoe om gehandicapten in dienst te nemen, omdat procedures voor extra voorzieningen vaak ingewikkeld zijn en lang duren.

"Mensen met een beperking moeten ook gewoon als arbeidskracht worden gezien", zegt Sandra Ballij, eigenaar van een arbeidsbemiddelingsbureau voor mensen met een zintuiglijke handicap. "De werkloosheid onder doven en blinden ligt op zo'n 70 procent en dat is onnodig. Ze hebben geen andere beperking dan dat ze niet kunnen horen of zien. Ze hebben evenveel lerend vermogen als ieder ander, dus ze zouden net zo ver moeten kunnen komen."

"Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij", zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Haar college doet aanbevelingen aan de regering om voor meer inclusie te zorgen. Ook start het de bewustwordingscampagne 'Meedoen'. Van Dooijeweert: "Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl