ANP

Het grootste deel van de jongeren wereldwijd beweegt zo weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) meldt dat vier op de vijf jongeren tussen de 11 en 17 jaar te weinig bewegen. De organisatie luidt de noodklok en stelt dat er direct actie nodig is.

De WHO waarschuwt dat het gebrek aan beweging schadelijk is voor de lichamelijke gezondheid van de kinderen. Ook hun hersenontwikkeling en sociale vaardigheden kunnen achterblijven doordat ze te weinig actief bezig zijn.

Vooral meisjes moeten meer bewegen, staat in een rapport. 85 procent van de onderzochte meisjes is niet actief genoeg. De oorzaak daarvoor is niet bekend, maar de onderzoekers denken dat jongens vaker worden aangemoedigd om bijvoorbeeld te sporten. Ook zijn er in sommige landen niet altijd gescheiden kleedruimtes, wat ook kan afschrikken om met een sport te beginnen.

Jongens ietsjes actiever

Door de jaren heen zien de onderzoekers overigens dat jongens in tegenstelling tot meisjes iets actiever zijn geworden. Het percentage jongens dat onvoldoende beweegt, daalde van 80 procent naar 78 procent.

Actieve jongeren worden waarschijnlijk actieve volwassenen

Regina Guthold, WHO

"We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren", zegt onderzoeker Leanne Riley. De WHO adviseert om een uur per dag flink te bewegen, bijvoorbeeld door te rennen, fietsen, voetballen of te zwemmen.

Volgens de gezondheidsorganisatie zijn de resultaten niet alleen zorgwekkend voor de jongeren van nu, maar ook voor de komende generatie jongvolwassenen. "Actieve jongeren worden waarschijnlijk actieve volwassenen", zegt Regina Guthold van de WHO.

Op lange termijn kan meer beweging betekenen dat het risico op hart- en vaatziekten en diabetes kleiner wordt. Maar ook op korte termijn valt volgens de WHO al veel te winnen: betere hart- en longfunctie, sterkere botten en meer spierkracht en een gezonder lichaamsgewicht. Ook op het gebied van geestelijke gezondheid zijn er al op korte termijn veel voordelen.

Zowel arme en rijke landen

Het is voor het eerst dat de WHO de fysieke activiteiten van jongvolwassenen op wereldwijde schaal in kaart brengt. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes die tussen 2001 en 2016 zijn uitgevoerd onder 1,6 miljoen tieners in 146 landen.

Het tekort aan beweging is een probleem in economisch rijke en arme landen, blijkt uit het onderzoek.

STER reclame