Premier Rutte arriveert bij de bijeenkomst in Deurne
NOS NieuwsAangepast

Premier Rutte in Deurne 'om naar boeren te luisteren'

Premier Rutte heeft op een door de VVD georganiseerde bijeenkomst in Deurne met boeren gesproken over de stikstofproblemen en de maatregelen die het kabinet gisteren presenteerde. Een jonge agrariër opende de avond met een scherpe aanval op de Brabantse VVD, die niets zou doen om de boeren in de provincie meer ruimte te bieden voor innovatie, waardoor zij in hun voortbestaan bedreigd zouden worden.

Terugkerende klachten in Deurne gingen over de onduidelijkheid waar boeren al lange tijd mee worstelen, de veelheid aan regels en het gevoel slechter te worden behandeld dan de rest van Nederland.

Het gevoel dat vooral de Brabantse agrariër de pineut is, leeft breed in de Peel. Volgens een van de sprekers wordt er "met miljoenen gegooid" om bedrijven te saneren, terwijl met hetzelfde geld "tien haperende bedrijven" gesteund kunnen worden bij het nemen van innovatieve maatregelen "met een veel groter rendement voor de natuur".

Actiegroepen present

Ook de actiegroepen Grond in Verzet en Farmers Defence Force waren vertegenwoordigd bij de debatavond. Grond in Verzet vroeg zich af hoeveel boeren er nu echt uitgekocht willen worden en waar de boeren die verplaatst moeten worden, terechtkunnen. En naar de mening van de Farmers Defence Force hebben natuurbeschermers een te grote stem in het stikstofdebat.

Volgens een van de boeren "is de tijd van knutselen voorbij", moeten de stikstofnormen versoepeld worden, "en dan sturen we Ouwehand (PvdD), Jetten (D66) en Tjeerd (de Groot, D66) naar Ethiopië". Rutte haastte zich te zeggen dat hij die suggestie niet overneemt.

Jongeren zeiden eronder gebukt te gaan dat boeren in een negatief daglicht worden gesteld. Een van hen stelde dat hij zijn vader graag wilde opvolgen op het boerenbedrijf, maar betwijfelde of dat nog realistisch is.

Protestbord bij de VVD-debatavond in Deurne

In Deurne waren naar schatting ruim 350 mensen aanwezig, merendeels boeren. Ze moesten hun trekkers thuislaten, maar een enkeling heeft zich hier niet aan gehouden.

Luisteren en punten meenemen

Premier Rutte zei tegen de boeren dat hij vooral is gekomen om te luisteren en dat hij hun punten wil meenemen naar Den Haag. Rutte had ook overdag al zijn handen vol aan de stikstofmaatregelen.

Tijdens een Kamerdebat kreeg het kabinet harde kritiek van zowel links als rechts, maar een Kamermeerderheid steunt het pakket waarmee de huizen- en wegenbouw weer op gang moet komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl