ANP

Steeds vaker zie je zonneparken opduiken langs snelwegen of aan de randen van een dorp of stad. Om de komende jaren te voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen er nog duizenden hectares vol met zonnepanelen bij komen. Om te voorkomen dat zonneparken veel weerstand opwekken wordt er vanochtend een gedragscode ondertekend.

Daarin is onder meer vastgelegd dat er veel aandacht is voor een gebied waar een zonnepark komt te liggen, vertelde Alex Kaat van branchevereniging Holland Solar, een van de negen ondertekenaars, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komt meer natuur in, het moet er mooi uitzien en omwonenden kunnen ook nog eens gaan financieel meeprofiteren door bijvoorbeeld met aandelen te participeren."

Paddenpoel en bijenhotels

Kaat vertelde dat de parken alleen komen in gebieden "waar de natuur vooruit kan gaan". Als voorbeeld noemde Kaat een project in Oost-Nederland. "Daar gaan we een park aanleggen waar we een heg van meidoorns omheen aanleggen. En als je dan het zonnepark opkomt, zie je allerlei planten."

De grond in het gebied wordt ook niet bemest of bespoten, vertelde hij. "Er worden natuurlijke inheemse planten ingezaaid, waardoor je veel bloemen en insecten ziet. Daar komen dan ook weer vogels op af. Daarnaast gaan we een paddenpoel aanleggen en bijenhotels."

In deze video zetten we de belangrijkste maatregelen uit het in juni geslot Klimaatakkoord ook op een rij:

Wat gaan we merken van het Klimaatakkoord?

Volgens Kaat wordt bij de plannen van een aanleg van een zonnepark altijd eerst gesproken met omwonenden. "We luisteren en staan open voor ideeën. Als mensen daarin meegaan en merken dat het hun zonnepark aan het worden is, dan ontstaat er heel veel steun. Als die er niet is, doen we het ook niet."

Enorme puzzel

Kaat is blij met de gedragscode, waar ook de handtekening van onder meer Greenpeace, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland onder komt te staan. "Het was een enorme puzzel. Er waren organisaties bij die helemaal geen zonneparken op land wilden", vertelde hij.

"Maar we zijn toch gaan praten en uiteindelijk zeggen we: zo kunnen we Nederland mooier maken. Zonneparken zijn niet altijd een achteruitgang, in bepaalde gebieden die niet zo mooi zijn, kun je juist een stap vooruit maken."

Zo'n driekwart van de aanbieders van zonne-energie sluit zich aan bij de gedragscode.

STER reclame