NOS Helen Kret

Tientallen projecten van hbo-scholen en universiteiten krijgen de komende jaren honderden miljoenen euro's. Minister Van Engelshoven maakt vandaag in de Tweede Kamer bekend dat het bedrag oploopt naar 663 miljoen euro in 2024, meldt de Volkskrant.

Vier jaar geleden werd de basisbeurs voor studenten afgeschaft en werd het leenstelsel ingevoerd. Het geld dat daardoor is bespaard, kan nu aan het onderwijs worden besteed. De Tweede Kamer had herhaaldelijk aan Van Engelshoven gevraagd waaraan het overgebleven geld is uitgegeven, maar de minister kon daarop geen antwoord geven.

De projecten zijn door hbo-scholen en universiteiten zelf voorgesteld en de minister heeft ze goedgekeurd. De Radboud Universiteit Nijmegen bijvoorbeeld verruimt de openingstijden van de bibliotheek en vergroot het aantal studiewerkplekken. En de Universiteit Maastricht verlaagt het aantal studenten per werkgroep. Ook kunnen meer docenten worden aangenomen.

Studenten die de afgelopen vier jaar niet konden profiteren van de bezuiniging, maar al wel geld moesten lenen, krijgen een onderwijscheque van 2000 euro als ze zijn afgestudeerd. Dat bedrag kunnen ze in de toekomst verzilveren bij een erkende vervolgopleiding. Dat geeft volgens de minister weer een impuls aan het 'leven lang ontwikkelen' en aan het deeltijdonderwijs.

NOS op 3 zocht eerder uit wat er tot nu toe met het geld van leenstelsel is gebeurd.

STER reclame