Basisschool ANP

De regeringspartijen in de Tweede Kamer reageren positief op het akkoord dat het kabinet gisteren sloot met werkgevers en werknemers in het onderwijs. Ook de oppositie is blij, maar vindt het niet genoeg. Minister Slob maakt 460 miljoen extra vrij, onder meer om het lerarentekort en de werkdruk aan te pakken.

Het geld is zowel bedoeld voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs. Het grootste deel van de financiële middelen is eenmalig en wordt dus niet blijvend aan de begroting toegevoegd.

Vanwege het akkoord hebben de meeste vakbonden de voor volgende week woensdag aangekondigde staking afgeblazen, maar de onderwijsbond Leraren in Actie wil dat leraren die dag toch het werk neerleggen.

Meeste klachten over werkdruk

Regeringspartij VVD vindt de afspraken van gisteren "een heel mooi resultaat". Kamerlid Heerema benadrukt vooral dat de werkdruk verder wordt aangepakt. "In de gesprekken die ik voer op scholen hoor ik daar het vaakst klachten over." Hij onderstreept verder dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs een hoger salaris krijgen, een in onderwijskringen al veel langer gekoesterde wens.

Ook bij coalitiepartner CDA overheerst de dankbaarheid. Woordvoerder Rog spreekt van een enorme verlichting voor het onderwijs. Hij vindt overigens dat de scholen zelf ook nog wel wat kunnen doen, bijvoorbeeld door minder uitzendbureaus in te schakelen en geld niet op te potten. Ook hij benadrukt de salarisverhoging in het speciaal onderwijs.

Kunst van het haalbare

D66-Kamerlid Van Meenen spreekt van een belangrijke stap en fatsoenlijke afspraken. Hij voegt eraan toe dat hij eigenlijk nog wel meer wil, maar dat "politiek ook de kunst van het haalbare" is. Van Meenen hoopt nu op een periode van rust in het onderwijs.

Coalitiegenoot ChristenUnie vindt het goed dat het kabinet "opnieuw fors extra investeert in leraren". Volgens Kamerlid Bruins is ook een compliment aan de bonden op zijn plaats. Hij benadrukt dat de manier waarop het kabinet nu de portemonnee trekt de snelste manier is om het extra geld nu echt in de klas te krijgen.

Ook geld op lange termijn

Ook volgens oppositiepartij GroenLinks is het goed dat er extra geld komt om het lerarentekort op te lossen. Maar Kamerlid Westerveld voegt eraan toe dat het nu aan de politiek is om ook op lange termijn geld vrij te maken.

SP en PvdA komen met soortgelijke reacties. Volgens de SP is het mooi dat er meer geld voor het onderwijs wordt uitgetrokken, maar Kamerlid Kwint vindt dat er meer actie nodig blijft "om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten". De SP wil daarvoor de bankenbelasting verhogen. De PvdA waardeert de extra financiën, maar volgens fractievoorzitter Asscher is het lerarentekort een structureel probleem dat je niet oplost met incidenteel geld.

STER reclame