Een demonstratie tegen CETA in Parijs
NOS Nieuws

PvdA trekt steun aan CETA-verdrag in, geen meerderheid meer

De PvdA is niet langer voor het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Volgens partijleider Asscher zijn zaken als eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld in de verdragstekst die nu voorligt. Nu de PvdA zijn steun intrekt, is er geen meerderheid meer voor CETA in de Eerste Kamer.

Nederland heeft het verdrag in 2016 ondertekend, maar beide Kamers van het Nederlandse parlement moeten het nog ratificeren. Pas als alle EU-landen en Canada dat hebben gedaan, treedt het verdrag in werking. Wel worden delen van CETA al toegepast sinds 2017.

De PvdA had eerder kritische vragen bij het verdrag, maar steunde het in grote lijnen wel. Kamerlid Ploumen, destijds minister voor Buitenlandse Handel, heeft CETA altijd verdedigd.

Maar nu schrijft Kamerlid Van den Hul dat het huidige verdrag niet aan de voorwaarden voldoet die de PvdA had gesteld. "Het kabinet moet terug naar de onderhandelingstafel."

Daarmee wordt het verzet tegen het vrijhandelsverdrag steeds groter. In de Tweede Kamer is er mogelijk nog wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet meer. Forum voor Democratie, GroenLinks, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP hebben al aangegeven dat ze tegen zijn. Daarmee zijn in ieder geval 39 van de 75 senatoren tegen.

Handel eenvoudiger

Doel van het CETA-verdrag is de handel tussen de EU en Canada eenvoudiger en goedkoper maken. Invoertarieven verdwijnen bijna helemaal en aan beide kanten gaan dezelfde regels voor producten en diensten gelden.

Tegenstanders zijn bang dat er dan producten en voedselmiddelen op de Europese markt komen die gevaarlijk zijn. Zo zit er in Canadees vlees over het algemeen meer groeihormoon dan in Europa.

Ook Nederlandse boeren hebben de Tweede Kamer opgeroepen tegen het CETA-verdrag te stemmen.

Wat houdt het CETA-verdrag eigenlijk in?

Wat houdt het CETA-verdrag eigenlijk in?

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl