ANP

Een oplossing om bouwprojecten door te laten gaan die door de regels over stikstofuitstoot gevaar lopen, lijkt nabij. De coalitie overlegde gisteravond de hele avond over de stikstofcrisis. Volgens VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zit er "schot in" en zijn er echt "stappen gezet". Alle partijen zijn het er over eens dat te veel projecten nu vastlopen.

Een oplossing zou "interne saldering" kunnen zijn. Daarbij zou tijdens de bouw tijdelijk meer stikstofuitstoot kunnen worden toegestaan, als dat achteraf gecompenseerd wordt doordat huizen energie-neutraal zijn. Ook het inzetten van meer elektrische voertuigen bij de bouw kan een oplossing zijn.

In Den Haag werd tot diep in de nacht overlegd over een oplossing:

Schouten: 'Goede stappen gezet om oplossing te vinden'

Over precieze maatregelen deden de partijen verder geen uitspraken. Het kabinet spreekt er vandaag verder over. Ook premier Rutte wilde niets kwijt. "Wij brengen alleen naar buiten wat we echt besluiten".

Geld voor boeren

De politiek zoekt naar oplossingen sinds de Raad van State dit voorjaar bepaalde dat de gevolgde procedures niet kloppen met Europese regelgeving.

Volgens bronnen komt het kabinet ook met veel extra geld om boeren uit te kopen, in overeenstemming met het advies van oud-minister Remkes over de aanpak van de stikstofcrisis. Die adviseerde onder meer om de veestapel rond natuurgebieden te verkleinen.

Details moeten nog worden uitgewerkt, maar het kabinet lijkt er net als Remkes van overtuigd te zijn dat er niet meer verder op natuur kan worden afgedongen. Met name D66 en ChristenUnie drongen daar al eerder op aan.

Waarom was de uitstoot van stikstof ook alweer een probleem? NOSop3 legt het je uit in deze video:

De regeling voor boeren zal gebaseerd zijn op vrijwilligheid. Voor het CDA was dat een keiharde eis. Ook Remkes adviseerde het kabinet al dat het in ieder geval moet doorgaan met de "warme sanering". D66-fractievoorzitter Jetten zei gisteravond dat het kabinet dit "op een nette manier gaat doen".

Minder hard rijden

Ook neemt het kabinet naar verluidt het advies over om de maximumsnelheid op een aantal wegen te verlagen. Een generieke algehele verlaging, iets waar de VVD fel op tegen is, wordt dat niet. Op welke plekken de snelheden omlaag gaan staat nog niet vast.

STER reclame