ANP

Het kabinet heeft een lijst opgesteld met de 127 belangrijke rijksprojecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State voorlopig niet doorgaan. Haagse bronnen bevestigen de door RTL Nieuws gepubliceerde lijst. Er staan onder meer deze bouw- en renovatieprojecten op:

  • Aanpassing Afsluitdijk
  • Renovatie Binnenhof
  • Aanpak knooppunt Hoevelaken

Andere projecten op de lijst zijn onder meer hoogwaterbeschermingsprojecten, de bouw van windparken op zee en de uitbreiding van spoorverbindingen, snelwegen en vliegvelden.

Ook de aanleg van nieuwe fietsparkeerplaatsen bij stations is onzeker. Het ministerie van Defensie kan zo'n veertig projecten niet door laten gaan, onder meer bij kazernes en oefenterreinen en militaire vliegvelden.

De Raad van State bepaalde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Het kabinet denkt al maanden na over een goede aanpak; een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes werkt aan een advies.

Al langer is bekend dat het stikstofbesluit gevolgen kan hebben voor grote infrastructurele projecten, Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei dat het gaat om projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur. Zo'n 18.000 projecten worden geraakt .

Schop

Een project mag pas beginnen als wordt bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Dat is vaak lastig aan te tonen, omdat er bij elke schep in de grond stikstof vrijkomt.

Ook veel projecten op bij gemeenten en bij de provincies dreigen gestopt te moeten worden. De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komen mogelijk ernstig in de knel, zeiden bestuurders vorige week tegen de NOS.

Het is nog niet bekend wanneer Remkes klaar is met zijn advies, in ieder geval niet voor Prinsjesdag.

STER reclame