Nieuwsuur

Het Amsterdamse stadsbestuur wil dat de noodlijdende afvalcentrale gaat fuseren met branchegenoot HVC. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. Wethouder Udo Kock (D66) kondigde vanochtend aan op te stappen omdat hij het niet eens is met de beslissing. Hij wil dat AEB wordt geprivatiseerd.

Maar de andere partijen in het gemeentebestuur willen dat niet. Met de fusie hoopt het college financiële lasten voor Amsterdam te kunnen verlichten, maar wel zeggenschap te behouden over het bedrijf.

HVC is eigendom van 44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Amsterdam heeft alle aandelen van AEB in handen. Met de fusie zou AEB in publieke handen blijven en dat heeft de voorkeur van het college.

Financieel risico

De opgestapte wethouder Udo Kock denkt dat het bedrijf zonder privatisering niet goed gereorganiseerd en gesaneerd zal worden. Bovendien blijft Amsterdam financieel risico lopen. "Alleen door er afstand van te doen kun je ook afstand doen van de risico's", zegt Kock.

Volgens andere partijen kleven er aan privatisering ook veel risico's. Zo zou er een kans bestaan dat Amsterdam teruggefloten wordt door de Europese Commissie vanwege staatssteun. Een ander argument is dat de gemeente graag zeggenschap en daarmee controle wil houden over AEB vanwege de grote publieke belangen en de verduurzamingsambities.

Ovens liggen stil

De gemeente is al twee maanden op zoek naar een oplossing voor de problemen bij AEB. Sinds juli liggen vier van de zes verbrandingsovens stil. Het kost miljoenen per maand om het bedrijf overeind te houden. Naar schatting gaat het nog eens 100 miljoen euro kosten om de ovens bij AEB weer aan de praat te krijgen.

Het staat nog niet helemaal vast dat de fusie er daadwerkelijk gaat komen. De gemeente wil de komende tijd gaan onderzoeken wat de financiële gevolgen zullen zijn van een fusie. Tot die tijd zegt het stadsbestuur de optie van privatisering niet uit te sluiten.

STER reclame