RTV Oost
In samenwerking met
RTV Noord
NOS Nieuws

Kleine gasvelden in Noordoost-Nederland worden versneld leeggehaald

Het tempo bij de winning van gas uit de kleine velden in Noordoost-Nederland wordt stevig opgevoerd, blijkt uit een inventarisatie van vier regionale omroepen. De gaswinning kan volgens een deskundige leiden tot milieuschade en bodemdaling, schrijven RTV Noord, RTV Oost, RTV Drenthe en Omrop Fryslân.

De omroepen deden onderzoek naar de winning van gas uit kleine velden. Ze namen gaswinningsplannen van vijftien kleine velden in het noordoosten van het land onder de loep.

De kleine gasvelden worden met het dichtdraaien van de Groningse gaskraan belangrijker dan ooit. "Nederland heeft nog jaren gas nodig. Alles wat je uit de bodem kunt halen, is mooi meegenomen. Anders moet gas uit Rusland komen. Dat is duurder en minder milieuvriendelijk", zegt RTV-Noord onderzoeksverslaggever Goos de Boer.

Uit het onderzoek van de regionale omroepen blijkt dat er in de meeste gevallen meer gas wordt gewonnen dan waar oorspronkelijk toestemming voor is gegeven. De winningsperiodes worden korter en het tempo wordt opgevoerd. Het winnen van gas gebeurt onder meer door via bestaande gasputten nieuwe velden aan te boren.

Volgens oud NAM-medewerker en energiedeskundige Gerrit Wigger brengt de situatie extra risico's met zich mee. "Het opvoeren van de productiesnelheid leidt tot grotere risico's op het gebied van bodemdaling en tot milieuschade. Ook kan het meer seismische activiteit in de bodem tot gevolg hebben. Dat moeten we niet willen."

Toch zal het boren naar gas in kleine velden niet voor grote problemen zorgen, zegt RTV Noord-verslaggever De Boer. "Van Groningse toestanden, met zo veel schade, is geen sprake, zeggen deskundigen."

Dat de gaswinning wordt afgebouwd, komt niet overeen met de werkelijkheid.

Monique Plantinga, Tsjin Gras

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kondigde recent aan dat de Groningse gaskraan versneld dicht wordt gedraaid. Eerder liet hij al weten dat ook de winning van gas uit de kleine velden gestaag wordt afgebouwd. Maar dat er wordt afgebouwd "komt niet overeen met de werkelijkheid", zegt Monique Plantinga van de Friese actiegroep Tsjin Gas.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zag in twee jaar tijd het aantal gevraagde adviezen over kleine velden rap toenemen. Het groeide van vijf naar rond de dertig per jaar nu. Daar is een verklaring voor, zegt een woordvoerder.

"Wij zijn als toezichthouder scherper geworden. Daardoor zijn gasconcerns actiever geworden met het up-to-date houden van winningsplannen. Met meer inspraakprocedures tot gevolg. Dat geeft de indruk dat er veel meer wordt gewonnen, maar dat is slechts bij een paar velden het geval."

Kamervragen

De stichting Gas Drenthe, Overijssel en Friesland (GasDrOvF) maakt zich zorgen over de gasvelden die onder het grondgebied van deze drie provincies liggen. Jeanette van der Velde van die organisatie zegt zich overvallen te voelen door het hoge tempo. "Ze hebben haast, dat is wel duidelijk."

De SP heeft bekendgemaakt Kamervragen te gaan stellen over het onderwerp. De partij vraagt zich onder meer af waarom oude putten niet worden afgesloten, maar juist weer in gebruik worden genomen. Ook wil de SP weten waarom er is besloten meer gas te winnen dan eerder was vergund.

Advertentie via Ster.nl