Gekapte bomen in Schinveld in Limburg
NOS Nieuws

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen

Natuurmonumenten gooit zijn beleid ten aanzien van bomenkap op de schop. Er moeten minder bomen gaan sneuvelen. Dat besluit is genomen na een enquête onder bijna 10.000 leden van de natuurorganisatie.

De afgelopen maanden kwam steeds meer onvrede over het beleid. In april besloot Natuurmonumenten al om tijdelijk te stoppen met het weghalen van bomen om bij de achterban te rade te kunnen gaan.

Tot nu toe was het beleid dat er bomen werden gekapt als dat nodig was om bijvoorbeeld voormalige productiebossen om te vormen naar meer natuurlijke bossen. Natuurmonumenten heeft besloten om het kapoppervlak terug te brengen van twee hectare naar maximaal een halve hectare.

De organisatie wil voortaan eerst kijken naar alternatieven.

'Het is een dilemma: je wilt open landschappen en ook meer bos'

Natuurmonumenten zal niet helemaal stoppen met het kappen van bomen. Soms is dat nodig om open landschappen te vergroten of met elkaar te verbinden. Wel wil Natuurmonumenten dat er voor elke gekapte boom ergens anders een nieuwe wordt geplant.

Sallandse Heuvelrug

De organisatie was van plan om dertig hectare bos te kappen op de Sallandse Heuvelrug. Door de kap zouden heidevelden worden verbonden met akkers met bloemen, waar insecten en vogels profijt van zouden hebben. Dit project is gestaakt.

Samen met de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer wordt bekeken hoe de doelen van het project ook kunnen worden behaald met minder bomenkap.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl