NOS Nieuws

Koeien mogen ondanks stikstofuitspraak in de wei, geen boete voor boeren

Boeren krijgen geen boete als ze hun landbouwgrond bemesten en hun koeien in de wei laten grazen, schrijft minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen uit de natuur. De Raad van State vindt dat deze aanpak niet voldoet en dat er meer moet gebeuren om te voorkomen dat door hoge concentraties stikstof het aantal plantensoorten afneemt, waardoor insecten en vogels verdwijnen.

Deze verplichting heeft gevolgen voor allerlei projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de opening van Lelystad Airport en de bouw van allerlei grote infrastructurele projecten.

De Raad van State zegt dat er nu voor allerlei landbouwactiviteiten, zoals het bemesten van grond en het buiten laten grazen van veeteelt een andere vergunning nodig is. Boeren zijn bang dat ze hun werk niet meer kunnen doen.

Maar minister Schouten schrijft dat er de komende tijd niet wordt "gehandhaafd op de vergunningsplicht". Voor het volgende seizoen wil het kabinet er alles aan doen om zorgen dat er regels zijn waardoor boeren hun vee legaal in de wei kunnen laten en de mest kunnen uitrijden. CDA-Kamerlid Geurts spreekt over een "zeer wijs besluit van de minister".

Regels gelden niet meer

Schouten schrijft verder dat de regels waaraan vergunningen voor bouwprojecten werden getoetst, nu niet meer gelden. Er mogen dus pas weer nieuwe vergunningen worden afgegeven als er nieuwe regels zijn opgesteld.

Maar daar zijn wel een aantal uitzonderingen op. Als bedrijven of boeren in de buurt van natuurgebieden kunnen aantonen dat er niet meer of zelfs minder stikstof wordt uitgestoten door de nieuwbouw mag het project doorgaan. Ook als er sprake is van nationaal belang, zoals bij dijkversterking, mag er gebouwd worden.

In alle andere gevallen wordt er dus geen vergunning verleend totdat er nieuwe regels zijn opgesteld, en het ministerie verwacht de hele zomer nodig te hebben om die op te stellen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl