Koeien in de wei veroorzaken uitstoot van stikstof
NOS Nieuws

Gevolgen stikstof-uitspraak verdelen coalitie

De regeringspartijen zijn verdeeld over de gevolgen van de uitspraken van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer over het stikstofbeleid van de overheid, bleek in het debat in de Tweede Kamer. Daarbij draait het om de vraag waar de prioriteit komt te liggen: bij de natuur of de economie.

De Raad van State oordeelde op 29 mei dat de overheid de natuur onvoldoende heeft beschermd doordat te gemakkelijk uitbreidingen zijn toegestaan van stallen, snelwegen en industrieterreinen. Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren om de natuur beter te beschermen.

Gisteren kwam de Algemene Rekenkamer met een rapport waaruit blijkt dat de overheid met nieuwe wetgeving de vervuiling van het milieu door mest eerder heeft vergroot dan verkleind. Tussen 2013 en 2017 is de uitstoot van zowel ammoniak, stikstof als fosfaat door de intensieve veehouderij toegenomen.

Vergunningen

Het kabinet zit er mee in zijn maag. Veel projecten moeten worden stilgelegd of mogen pas beginnen als bewezen is dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft.

De uitspraak leidt ertoe dat veel vergunningen voorlopig niet worden afgegeven, bijvoorbeeld voor dijkverzwaring, woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen of windmolenparken. Ook zouden koeien eigenlijk niet in de wei mogen lopen.

Natuurgebieden tegenover bedrijven

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen maatregelen om de afzet van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Coalitiepartners VVD en CDA vrezen dat Nederland economisch 'op slot' gaat en dringen erop aan dat kabinet zo snel mogelijk onderzoekt wat juridisch mogelijk is om de economische gevolgen van de uitspraak te beperken.

D66-Kamerlid De Groot pleit voor "onorthodoxe maatregelen" om de balans tussen natuur en economie te herstellen. Nederland heeft volgens hem "te lang op de pof geleefd van Moeder Natuur". Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie denkt dat het goed is dat een "een pas op de plaats" wordt gemaakt. Dat zou wat haar betreft ook moeten gelden voor een besluit over Lelystad Airport.

'Economische stilstand'

VVD-Kamerlid Weverling vreest juist economische stilstand en vertraging bij de bouw van wegen en nieuwe woningen. Hij vindt dat het beleid nu doorslaat naar de natuur. "Als vergunningen niet verleend kunnen worden binnen nu en een heel snelle tijd, dan gaan bouwbedrijven dat merken, mensen kunnen niet in hun nieuwbouwhuis en bedrijven die kunnen wellicht omvallen."

CDA-Kamerlid Geurts maakt zich zorgen over de toekomst van de boerenbedrijven. Veel ondernemers zitten volgens hem nu in grote onzekerheid. Zijn voorstel voor een commissie van deskundigen die gaat kijken hoe de vergunningen weer vlot getrokken kunnen worden, is overgenomen door minister Schouten. Zij wil ook dat de commissie gaat kijken naar een nieuwe aanpak van schadelijke stoffen voor de lange termijn.

Koeien in de wei

Een meerderheid in de Kamer vindt wel dat de koeien in de wei moeten kunnen blijven lopen. Daar moet een oplossing voor komen, vinden de Kamerleden.

Concrete voorstellen om de afzet van stikstof terug te brengen, kwamen vooral van de oppositie. Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelt vooral de intensieve veehouderij aansprakelijk voor de verzuring van de natuur door stikstof en ze vindt dat er haast moet worden gemaakt met de sanering van de sector.

Formule 1

Ze wil ook dat er geen enkele vergunning meer wordt afgegeven die leidt tot meer afzet van stikstof. Daarnaast moet, wat haar betreft, de komst van de Formule 1 naar Zandvoort worden afgeblazen.

GroenLinks-Kamerlid Bromet is ervan overtuigd dat met het terugbrengen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 een belangrijke stap wordt genomen in het terugdringen van de stikstof-uitstoot. Ze vindt ook dat het kabinet een begin moet maken met het verkleinen van de veestapel in Nederland.

De SP meent dat er een streep gezet moet worden door de luchthaven in Lelystad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl