NOS Nieuws

Rekenkamer: overheid te optimistisch over mestvervuiling

De overheid heeft met nieuwe wetgeving de vervuiling van het milieu door mest eerder vergroot dan verkleind. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de intensieve veehouderij in Nederland. Tussen 2013 en 2017 is de uitstoot van zowel ammoniak, stikstof als fosfaat toegenomen.

De Rekenkamer verwijt de overheid te optimistisch te zijn geweest, toen in 2013 nieuw beleid werd ingezet. Dat hield in dat groei mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen.

"Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat, die onder meer in dierlijke mest voorkomen", stelt de Rekenkamer, maar in 2017 stootte Nederland al te veel ammoniak en stikstof uit.

Volgens de Rekenkamer hebben de ministers daardoor weinig grip op de mestvervuiling die door de veehouderij wordt veroorzaakt. "Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit."

De Rekenkamer dringt er bij het kabinet op aan te stoppen met het aanpassen van de regels en het invoeren van nieuwe regels. "Stel heldere normen vast en ga daarop handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk", zegt de Rekenkamer.

Melkveehouder Piet Breen uit Goedereede snapt de discussie over stikstof niet. Hij vindt dat de regels tegenstrijdig zijn:

Bioboer vreest gevolgen strengere stikstofregels: 'Koeien horen gewoon in de wei'

Stikstof

Minister Schouten van Landbouw erkent dat de regels te ingewikkeld zijn geworden en zegt dat ze nadenkt over het mestbeleid. Het is de tweede keer in korte tijd dat het kabinet op de vingers wordt getikt voor beleid rond uitstoot.

De Raad van State concludeerde vorige maand dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Daardoor dreigen tientallen projecten te sneuvelen.

De Tweede Kamer debatteert vanavond over die uitspraak van de Raad van State.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl