NOS Nieuws

Pensioenen van metaalmedewerkers mogelijk toch omlaag, ook met akkoord

  • Nik Wouters

    redacteur Economie

  • Nik Wouters

    redacteur Economie

De pensioenen van twee miljoen (oud)-medewerkers in de metaal en techniek moeten op 1 januari mogelijk worden verlaagd, ondanks de afspraken in het concept-pensioenakkoord. De fondsen staan er zo slecht voor dat er ook volgens de nieuwe regels een korting dreigt.

Kortingen raken gepensioneerden, maar ook werkenden die nu pensioen aan het opbouwen zijn. Cruciaal is de financiële positie van pensioenfondsen PME en PMT op 31 december van dit jaar. Als die onvoldoende is, moet er worden gesneden in de pensioenuitkering. Die korting kan eventueel worden gespreid over een aantal jaren.

In hoeverre er moet worden gekort, hangt af van de dekkingsgraad. Die geeft aan of de fondsen aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Als de dekkingsgraad onder de 100 procent staat op 31 december moet er volgens de nieuwe plannen worden gekort. Volgens de oude regels moest er gekort worden als de dekkingsgraad onder de 104,2 procent stond.

Reële kans

Bij PME was de dekkingsgraad eind april 100,5 procent, bij PMT 101,6. In mei zijn de aandelenkoersen flink gedaald. Mogelijk is de dekkingsgraad inmiddels lager.

Deelnemers aan de pensioenfondsen moeten nu afwachten hoe het de rest van het jaar met de beleggingen van de fondsen gaat en hoe de rente zich ontwikkelt.

"Ik weet niet precies hoe groot kans op korten nu is, maar reëel is het zeker", zegt Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME. "Maar met het principeakkoord is het heel positief dat als er eventueel een verlaging van de pensioenen doorgevoerd moet worden, dat die veel minder groot zal zijn."

Meer fondsen in problemen

FNV-voorzitter Han Busker wilde gisteren bij de presentatie van het akkoord niet ingaan op de dreigende kortingen voor metaalmedewerkers. "Ik hoop dat ze niet hoeven te korten, maar we praten nu over een toekomstig stelsel. Ik heb geen behoefte om alles wat in het huidige stelsel zit te gaan becommentariëren."

In 2021 moeten mogelijk meer pensioenfondsen de uitkeringen verlagen. Volgens De Nederlandsche Bank krijgen 33 pensioenfondsen met 7,7 miljoen deelnemers mogelijk met kortingen te maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl