Pensioenfondsen
NOS Nieuws

De Nederlandsche Bank: korting dreigt voor miljoenen pensioenen

Veel pensioenfondsen kampen nog steeds met financiële problemen. Komt daar geen verbetering in, dan zullen 2 miljoen deelnemers bij drie grote pensioenfondsen op 1 januari gekort worden op hun aanvullend pensioen. Het jaar daarop krijgen mogelijk nog eens 33 pensioenfondsen met 7,7 miljoen deelnemers met kortingen te maken, meldt De Nederlandsche Bank.

Hoe hoog die kortingen precies zijn is moeilijk te zeggen, omdat de pensioenfondsen ze mogen uitsmeren over meerdere jaren. Voor sommige mensen zal het gaan om een paar euro in de maand, voor anderen een paar tientjes: dat is afhankelijk van het beleid van het pensioenfonds.

De dekkingsgraad heeft afgelopen maand mei weer zwaar te lijden gehad onder de dalende aandelenkoersen en de steeds dieper wegzakkende rente. De onrust op de financiële markten doet de kansen slinken dat de dekkingsgraad herstelt naar de minimaal vereiste 104,2 procent.

Koffie duurder, pensioen stijgt niet

De pensioenfondsen in Nederland presteren heel verschillend. Sommige doen het goed; 121 fondsen mogen de 5,2 miljoen pensioenen geheel of gedeeltelijk indexeren.

Bij indexatie stijgt het pensioen mee met inflatie. Een kop koffie en boodschappen worden steeds duurder, maar de pensioenen groeien al jaren niet mee. Toch ziet het er voor miljoenen mensen niet naar uit dat hun pensioen binnenkort geïndexeerd wordt.

De oorzaak dat het ene pensioenfonds het beter doet dan het andere en kan indexeren of zelfs het pensioen kan verhogen zit voor een belangrijk deel in de beleggingskeuzes en de hoogte van de premie. Pensioenfondsen die een hogere premie heffen, zich indekken tegen dalende rentes en minder in aandelen beleggen staan er beter voor.

Komende jaren

Alle fondsen die onvoldoende presteren moeten bij De Nederlandsche Bank een herstelplan indienen. 143 fondsen hebben dat gedaan. Zij verwachten de komende jaren uit die tekorten te komen door hogere rendementen op beleggingen te halen. De praktijk wijst uit dat de fondsen hun rendementen vaak te rooskleurig inschatten.

Verwachtingen en werkelijkheid van het herstel van pensioenfondsen

Korting voorkomen

Een deel van de korting kan voorkomen worden als er een pensioenakkoord wordt gesloten in Den Haag. Als de vakbonden, werkgevers en het kabinet een deal sluiten over een nieuw stelsel, kan een aantal kortingen voorkomen worden. Door naar een meer individuele manier van sparen over te stappen, zouden fondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Dan hoeven ze ook minder snel te korten.

Vanavond om half negen worden de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel hervat.

De pensioenfondsen met hun dekkingsgraad: in groen mogen indexeren of verhogen, in rood in de gevarenzone. De grootte van de bollen staat voor de grootte van het pensioenfonds

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl