Stakers demonstreren op de Dam tijdens de landelijke actiedag voor een goed pensioen.
NOS Nieuws

Principeakkoord over pensioenen: AOW-leeftijd stijgt minder snel

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming over de pensioenen. Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is afgelopen nacht overeenstemming bereikt.

Het kabinet heeft in een eindbod gezegd bereid te zijn om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en wil daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor vrijmaken. Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog en niet met een jaar zoals nu.

Vakcentrale FNV gaat dit principeakkoord vanavond voorleggen aan de vertegenwoordigers van de leden. Ook de besturen van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bespreken het onderhandelingsresultaat vanavond. Als iedereen instemt, presenteren de bonden, werkgevers en het kabinet morgen het langverwachte pensioenakkoord, waarover negen jaar is onderhandeld.

Waarover is er een akkoord?

AOW-leeftijd

De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Dat is vooral om de huidige generatie die met pensioen gaat te ontzien. Daarna stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

In de jaren na 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel. De koppeling, een jaar langer leven is een jaar langer werken, wordt losgelaten. De nieuwe koppeling wordt een jaar langer leven is acht maanden langer werken. Dat moet voorkomen dat de jongste generaties tot na hun 70ste moeten doorwerken.

Afgelopen nacht hebben premier Rutte en minister Koolmees het voorstel van acht maanden op tafel gelegd als eindbod. Dat wilde het kabinet eind vorig jaar, toen de onderhandelingen klapten, niet doen. Het argument was toen dat het kabinet niet over zijn eigen graf heen wilde regeren. Rutte III zit uiterlijk tot 2021.

Zware beroepen

Om mensen met een zwaar beroep te sparen, wordt het mogelijk om drie jaar eerder te stoppen met werken. Iedereen kan gebruik maken van die regeling.

Eerder stoppen wordt vooral aantrekkelijker voor mensen met lage inkomens. Nu moet de werkgever nog een boete betalen als werknemers eerder stoppen. In het akkoord staat een vrijstelling van boetes tot een bruto jaarinkomen van 19.000 euro. Verdient een werknemer meer dan 19.000 euro dan moet de werkgever over elke euro meer wel een boete betalen.

Ook hiervoor maakt het kabinet geld vrij op de begroting, omdat het minder geld uit boetes zal ontvangen.

ZZP

Voor zelfstandigen moet het met het nieuwe pensioencontract makkelijker worden om deel te nemen aan een pensioenfonds. Verplicht wordt het niet voor zelfstandigen om een pensioen op te bouwen.

Wel krijgen zzp'ers te maken met een andere verplichting: een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit was een van de harde eisen van de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Alle zelfstandigen moeten straks een basisverzekering afsluiten. Mogelijk komt er een opt-out voor zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze genoeg eigen vermogen hebben om ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen en voor boeren die zich al verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.

Nieuwe manier van sparen

Het nieuwe stelsel moet ook meer duidelijkheid bieden over het opgebouwde pensioen per werknemer, de risico's en de mee- en tegenvallers.

Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om aan werknemers twee nieuwe soorten pensioencontracten aan te bieden: één waarbij de premie mee stijgt of daalt met de actuele marktrente en één waarbij fondsen de kans krijgen ook risicovol te beleggen, als het risico van winst of verlies maar wordt verspreid over alle deelnemers, dus jong en oud.

Ook wordt de zogenoemde doorsneepremie afgeschaft. Jongeren betalen nu relatief veel pensioenpremie voor het pensioen dat zij uiteindelijk later krijgen. Omdat het aantal ouderen toeneemt dat recht heeft op pensioen, betalen de jongeren nu voor hen, terwijl hun eigen pensioen onzeker is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl