ANP

Het aantal corruptiezaken of onderzoeken met betrekking tot ambtenaren die hun beroepsgeheim hebben geschonden is vorig jaar fors toegenomen. De rijksrecherche voerde 65 onderzoeken uit. Dat is bijna de helft meer dan een jaar ervoor, blijkt uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM gaat het om zeer ernstige en complexe zaken, waarbij ambtenaren vaak contact hebben met de georganiseerde criminaliteit. "Deze onderzoeken zijn zeer intensief, kennen een groot afbreukrisico en kosten veel capaciteit en expertise."

Een van de opvallendste corruptiezaken van de laatste jaren is die van politiemol Mark M. uit Weert. Hij zocht geregeld informatie op in politiesystemen en verkocht die aan criminelen. M. werd in februari vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

Onderzoeken Rijksrecherche naar ambtelijke corruptie en schendingen van de geheimhoudingsplicht

De rijksrecherche is een onafhankelijk instituut dat strafbare zaken binnen de overheid onderzoekt. Vorig jaar voerde de rijksrecherche 139 onderzoeken uit, een record. Het ging daarbij niet alleen om corruptiezaken, maar ook om gevallen van fraude, valsheid in geschrifte en schietincidenten waarbij ambtenaren betrokken waren, zoals politiemensen.

Criminaliteit verhardt

Uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie blijkt verder dat er vorig jaar minder misdrijven zijn geregistreerd. In vergelijking met 2017 was er een daling van 6 procent. Wel steeg het aantal overvallen voor het eerst in jaren fors. Ook nam het aantal verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed, flink toe.

Het OM concludeert verder dat criminaliteit verhardt en dat het geweld in de onderwereld toeneemt. "De criminaliteit in 2018 werd gekenmerkt door taaie ondermijnende criminaliteit met bedreigende effecten in de samenleving die we volstrekt niet willen", zegt OM-topman Gerrit van der Burg. "Alles wordt uit de kast gehaald om de gevaarlijke, gewelddadige ontwikkelingen te keren."

STER reclame