Een webpagina met het aanbod van Airbnb in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

PvdA wil nationale belasting voor techreuzen

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

Er moet een landelijke belasting komen voor digitale bedrijven zoals Google en Airbnb. Oppositiepartij PvdA komt daartoe met een initiatiefwetsvoorstel. Veel partijen in de Tweede Kamer zien zo'n heffing voor online bedrijven wel zitten.

Het voorstel van de PvdA zou gelden voor techbedrijven die wereldwijd minimaal 750 miljoen euro omzet maken en in Nederland voor minimaal 25 miljoen euro aan producten of diensten verkopen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Uber, Twitter en Airbnb.

Netflix en Spotify

Deze ondernemingen betalen weinig tot geen belasting in Nederland, omdat ze hier geen fysiek kantoor hebben. Doen ze dat wel, dan betalen ze alleen belasting over de winst. Dat moet anders, zegt de PvdA.

De belasting moet betaald worden over de digitale omzet, zoals de omzet die Netflix en Spotify halen uit het abonnementsgeld dat mensen maandelijks betalen voor de streamingdiensten, of de opbrengsten van Google uit advertenties.

Door zo'n belasting op te leggen aan bedrijven zou jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro kunnen worden geïnd, denkt het ministerie van Financiën. De PvdA denkt dat dat bedrag zelfs kan oplopen tot 400 miljoen euro.

In strijd met verdragen

Landen als Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Spanje willen hun eigen digitale belasting invoeren. Makkelijk is dat niet, omdat het nog maar de vraag is of dat in lijn is met de internationale belasting- en handelsverdragen.

Het Nederlandse kabinet wacht liever op een internationale oplossing, omdat het efficiënter is om een dergelijke belasting gezamenlijk in te voeren. Hierover wordt door 127 landen gepraat in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Begin juni publiceert de OESO een tussenstand. Anderhalf jaar later, eind 2020, moet de richtlijn voor alle landen af zijn.

Om op korte termijn toch iets voor elkaar te krijgen heeft de Europese Commissie voorgesteld een belasting op digitale diensten in te voeren via een Europese richtlijn. Dat voorstel werd echter verworpen. Ook in Nederland was een meerderheid van de partijen, om uiteenlopende redenen, tegen een Europese belasting.

Positieve reacties

Toch wordt er in de Tweede Kamer positief gereageerd op een nationale belasting. "Ook digitale bedrijven moeten hun fair share betalen", zegt Tony van Dijck van de PVV. De SP heeft zelfs al twee keer een motie ingediend waarin wordt gepleit voor een nationale belasting voor digitale bedrijven. Opvallend is dat de PvdA destijds tegen een van die moties heeft gestemd.

Ook de VVD vindt het belangrijk dat de techreuzen belasting gaan betalen. "Zij werken vaak internationaal en kunnen verkassen als het belastingklimaat hen niet bevalt, een mkb'er kan dat niet", zegt Helma Lodders van de VVD. "Daarom zijn afspraken met andere landen in internationaal verband noodzakelijk."

D66 spreekt over een interessant voorstel, maar de Europese taks heeft wel de voorkeur. "Grote techbedrijven weten heel goed hoe de interne markt werkt", zegt D66-Kamerlid Sneller. " Als Europese samenwerking uiteindelijk niet haalbaar is, is een nationale taks een interessant alternatief."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl