Werkzaamheden aan station Leiden
NOS NieuwsAangepast

ProRail wil 3,5 miljard euro voor verbetering stations en nieuwbouw

Om de verwachte groei van reizigers op te vangen is volgens ProRail in de komende tien jaar 3,5 miljard nodig voor de aanpassing en vernieuwing van bestaande stations en de bouw van zo'n twintig nieuwe. Het geld moet worden opgebracht door het rijk, provincies en gemeenten en de vervoerders zelf.

ProRail-directeur Eringa schat de kosten van de aanpak van de stations op 30 miljoen euro per stuk. In de afgelopen jaren is al flink geïnvesteerd in de aanpassing van treinstations, maar de toestroom van nieuwe reizigers maakt een verdere modernisering en uitbreiding noodzakelijk. De stations moeten meer en frequenter rijdende treinen kunnen verwerken.

ProRail geeft de komende tijd prioriteit aan het verbeteren van regionale stations. Ruim een miljoen mensen maken dagelijks gebruik van die stations en er is dringend behoefte aan meer ruimte voor hen. Stations die op korte termijn worden uitgebreid of geopend zijn Maastricht-Noord en Lansingerland-Zoetermeer.

Station van de toekomst

De spoorbeheerder heeft het in de plannen die vandaag gepresenteerd worden over 'het station van de toekomst', dat van alle gemakken voorzien is. Elektrische auto's en fietsen moeten er kunnen worden opgeladen, op interactieve schermen moet reisinformatie beschikbaar zijn en sensoren in treinen en op de perrons wijzen de plekken aan in de trein waar nog zitplaatsen zijn.

Ook moet het mogelijk worden via de mobiele telefoon een plaats in de fietsenstalling te reserveren en alvast koffie en een krant te bestellen zonder daarvoor in de rij te hoeven staan.

Kanttekening

De NS wijst er in een reactie op dat een deel van het tienjarenplan dat ProRail vandaag ontvouwt, niet nieuw is. Plannen voor de bouw van nieuwe stations staan al in een rapport van ProRail van twee jaar geleden. Deze Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) wordt steeds aan het eind van een kabinetsperiode gemaakt en is bedoeld voor het nieuwe kabinet. Het rapport bevat plannen en prognoses en brengt onder meer de knelpunten in het openbaar vervoer in kaart.

In het NMCA-rapport van 2017 staat dat er in de komende jaren vijftien nieuwe stations moeten bijkomen. Vijf daarvan zijn al gebouwd, de andere tien zijn in ontwikkeling.

In het algemeen werkt het bij de bouw van nieuwe stations zo dat overheden vragen om de aanleg en dat NS en ProRail de haalbaarheid ervan in kaart brengen. In het vandaag gepresenteerde plan hamert ProRail op de noodzaak er meer stations bij te bouwen, waarbij het de vraag is of de overheid bereid is het benodigde geld op tafel te leggen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl