ANP

De familie van Anne Faber reageert geschokt op de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee inspecties.

"Het is bijzonder pijnlijk te moeten vernemen dat professionals in de forensische zorg aan wie de verantwoordelijkheid over deze zedendelinquent is toevertrouwd, ernstig tekort zijn geschoten in de bescherming van de samenleving", schrijft de familie in een verklaring.

Onvoorstelbaar en schrijnend

De onderzoeksraad stelt dat in de vier jaar dat de moordenaar van Anne Faber behandeld werd, nooit is nagegaan welke risico's van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw in de fout zou gaan. De maatschappelijke risico's van de plaatsing van Michael P. in Den Dolder zijn door de instanties onvoldoende ingeschat, schrijven de inspecties.

De familie noemt het onvoorstelbaar en schrijnend dat "de forensische zorg over de volle breedte nauwelijks oog heeft voor de risico's van gedetineerden met een ernstig zeden- en geweldsverleden".

Excuses van minister Dekker

Minister Dekker noemt de conclusies glashelder en komt met maatregelen. Dat heeft hij de familie ook laten weten. In de verklaring staat dat de nabestaanden het op prijs stellen dat Dekker in een persoonlijk gesprek de verantwoordelijkheid van de overheid heeft erkend en namens de overheid excuses heeft aangeboden.

De psychiatrische kliniek in Den Dolder zegt in een reactie op de rapporten dat de conclusies en aanbevelingen "ter harte worden genomen". De overkoepelende organisatie Fivoor kondigt aan het beleid aan te scherpen.

In een verklaring zegt de instelling: "Fivoor voelt zich verantwoordelijk om alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen en het geschonden vertrouwen door deze verschrikkelijke gebeurtenis te herstellen."

Volledig dossier van patiënt

Zo wil Fivoor bij binnenkomst van een patiënt actief navraag doen bij de betrokken partijen, zoals de gevangenis waar iemand zat. Op die manier moeten de achtergrond en de problemen van een patiënt duidelijk worden. De onderzoeksraad concludeerde dat de inrichting geen goed beeld had van Michael P..

GGZ Nederland pleit voor een automatische overdracht van informatie bij het overplaatsen van patiënten van de ene naar de andere instelling. De koepelorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg zegt dat "op die manier de ontvangende instelling over voldoende gegevens beschikt om een goede risico-inschatting te maken". Die automatische overdracht mag nu nog niet. Daarvoor moet eerst de wet worden aangepast.

STER reclame