De provincie Limburg gaat wilde wasberen afschieten op advies van de faunabeheereenheid Limburg. Zo moet voorkomen worden dat het roofdier zich definitief vestigt in Nederland.

Het gaat om zeker 50 tot 100 dieren, meldt 1Limburg. De meeste wasberen zijn te vinden rond Maastricht en Sittard.

Volgens gedeputeerde Hubert Mackus is de opvang van wasberen geen alternatief. Er is onvoldoende capaciteit bij opvangcentra en de kosten zijn hoog.

Bedreiging biodiversiteit

Wasberen zijn afkomstig uit Noord- en Midden-Amerika en komen van nature niet in Nederland voor. Zo'n 80 jaar geleden werd het roofdier uitgezet in Duitsland voor de jacht., maar sinds enkele jaren steken de dieren steeds vaker de grens over naar Nederland.

De wasbeer staat op de lijst van zogenoemde invasieve exoten van de Europese Unie en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Nederland wil dus voorkomen dat de wasberen zich hier echt gaan vestigen.

Volgens Mackus bestaat het risico dat de toestroom van wasberen uit Duitsland op een bepaald moment niet meer te stoppen is. Hij pleit daarom voor een grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van de roofdieren.

Fietsers maakten in juli vorig jaar in de buurt van Eijsden, tegen de Belgische grens, deze beelden van rondsnuffelende wasberen:

Wasberen in Limburg rukken op

STER reclame