Een kiezer brengt op station Rotterdam Centraal zijn stem uit voor de waterschapsverkiezingen ANP

Opkomst waterschapsverkiezingen omhoog, VVD en PvdA boeken winst

time icon Aangepast

Aanzienlijk meer mensen dan vier jaar geleden hebben gisteren behalve voor de Provinciale Staten ook hun stem uitgebracht op het waterschap bij hen in de buurt. Gisteren bedroeg de opkomst 50,5 procent, tegen 43,5 procent in 2014. Toen werden voor het eerst de twee verkiezingen gecombineerd.

Na het tellen van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen, richtten de stembureaus zich vanochtend op het tellen van de stemmen voor de waterschapsverkiezingen. In elke gemeente had de uitslag van de Statenverkiezingen een hogere prioriteit, dus die stemmen zijn eerst geteld.

De Unie van Waterschappen heeft nu een landelijk beeld van de waterschapsverkiezingen bekendgemaakt. Wat betreft de landelijke partijen hebben VVD en PvdA het beter gedaan dan vier jaar geleden. Het CDA blijft iets achter. 50Plus zet zijn opmars bij de waterschappen voort.

Water Natuurlijk opnieuw favoriet

De meeste zetels lijken te gaan naar Water Natuurlijk, de landelijke waterspecifieke partij die ook in 2014 landelijk gezien als grootste uit de bus kwam. In negen waterschappen gaat deze partij voorop. De Algemene Waterschapspartij doet het beter dan bij de vorige verkiezingen.

Ook de lokale partijen presteren beter dan voorheen: in vier waterschappen zijn zij de grootste partij.

Veel waterschappen hebben hun eigen voorlopige uitslagen al bekendgemaakt. In het tekstkader hieronder staat hoe laat elk waterschap de voorlopige verkiezingsuitslag verwacht bekend te kunnen maken.

De waterschappen zijn voor het verzamelen van de gegevens afhankelijk van gemeenten, die de stemmen tellen. Mocht een gemeente er langer over doen dan verwacht, dan kan het dus zijn dat de uitslag op zich laat wachten.

Aa en Maas: Voorlopige uitslag is nog niet bekendgemaakt.

Amstel, Gooi en Vecht: Voorlopige uitslag is bekend en te lezen via de website van het waterschap. VVD is met 5 zetels de grootste geworden, gevolgd door PvdA (4), Water Natuurlijk (4) en Partij voor de Dieren (4).

Brabantse Delta: De voorlopige uitslag is gepubliceerd op de site van het waterschap. De VVD is daar de grootste, gevolgd door Ons Water, CDA en West-Brabant Waterbreed.

De Dommel: Voorlopige uitslag staat op de site van het waterschap. Bovenaan staat Water Natuurlijk. De VVD is de tweede partij geworden, gevolgd door PvdA en CDA.

Delfland: Voorlopige uitslag staat op de website. Ook hier staat de VVD bovenaan, met de PvdA op de tweede plaats. Derde staat voorlopig Water Natuurlijk.

Drents Overijsselse Delta: Voorlopige uitslag komt aan het eind van de middag

Fryslân: Voorlopige uitslag is bekend. Het CDA, Water Natuurlijk en PvdA zijn de grootste (elk 3 van de 18 zetels)

Hollands Noorderkwartier: Groen, Water & Land is de grote winnaar met 7 van de 23 zetels. PvdA (3), Water Natuurlijk (3) en VVD (3) zijn tweede geworden. De opkomst in het Hollands Noorderkwartier, het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal plus Texel, is met 51,4 procent een stuk hoger dan vier jaar geleden. Toen kwam 43,3 procent van de stemgerechtigden opdagen.

Hollandse Delta: Voorlopige uitslag (na het tellen van 75 procent van de stemmen) is te vinden op de website van het waterschap. Ver bovenaan staat de Waterschapspartij Hollandse Delta met 7 zetels. CDA, VVD en CDA volgen samen met 50Plus en Hollandse Delta Natuurlijk met elk 2 zetels.

Hunze en Aa's: Voorlopige uitslag wordt bekendgemaakt via de website van het waterschap.

Limburg: Voorlopige uitslag is inmiddels bekendgemaakt. Waterbelang Midden-Limburg is hier de grootste, gevolgd door Waterbelang Westelijke Mijnstreek en de VVD.

Noorderzijlvest: Voorlopige uitslag staat op de site. Water Natuurlijk staat bovenaan, gevolgd door de PvdA. Daarna komen CDA, ChristenUnie en Betaalbaar Water.

Rijn en IJssel: Voorlopige uitslag wordt later bekendgemaakt.

Rijnland: Voorlopige uitslag wordt bekendgemaakt via de website van het hoogheemraadschap

Rivierenland: Voorlopige uitslag is bekendgemaakt op de website. CDA en Water Natuurlijk zijn hier de grootste partijen, met elk vier zetels.

Scheldestromen: Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de voorlopige uitslag is te volgen via de website. Daaruit blijkt dat het CDA en de Partij voor Zeeland de grootste zijn geworden met elk vier zetels.

Schieland en de Krimpenerwaard: Voorlopige uitslag wordt in de namiddag bekendgemaakt.

Stichtse Rijnlanden: Voorlopige uitslag staat op de website: Water Natuurlijk is hier de grootste partij met 7 zetels. Daarna volgen VVD, CDA, PvdA en PvdD met elk drie zetels.

Vallei en Veluwe: Voorlopige uitslag is bekendgemaakt op de website. De VVD krijgt hier 4 zetels. Hierachter komen CDA, CU en Water Natuurlijk met ieder drie zetels.

Vechtstromen: Voorlopige uitslag wordt later bekendgemaakt.

Zuiderzeeland: Voorlopige uitslag is bekendgemaakt op de website. Water, Wonen en Natuur gaat hier voorop met 6 zetels, gevolgd door de ChristenUnie/SGP met 3 zetels.

De officiële uitslag van de waterschapsverkiezingen wordt pas komende maandag bekendgemaakt. Dan komen de centrale stembureaus bijeen voor een openbare zitting, waarin de uitslagen van de waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen worden vastgesteld.

STER Reclame