NOS Nieuws

Slob: ouderbijdrage altijd vrijwillig, ook bij tweetalig onderwijs

Minister Slob vindt dat de vrijwillige ouderbijdrage die veel scholen vragen, ook echt vrijwillig moet zijn. Hij vindt het onacceptabel dat kinderen op middelbare scholen worden uitgesloten van extra onderwijsprogramma's, als hun ouders niet hebben betaald. "Iedere leerling verdient gelijke kansen", zegt hij.

Slob zegt dat basisscholen inmiddels goed omgaan met kinderen van wie de ouders de bijdrage niet hebben betaald. Zij maken aan de ouders duidelijk dat de vrijwillige ouderbijdrage geen verplichting is en dat hun kind aan alle extra activiteiten mag meedoen. Dat is een verbetering ten opzichte van een jaar geleden, toen Slob zei dat leerlingen nog te vaak werden uitgesloten van kerstdiner, schoolreisje of sportdag.

Maar op middelbare scholen gaat het nog vaak mis. Volgens Slob laat een derde van de scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, leerlingen hier niet aan meedoen als hun ouders de vrijwillige bijdrage daarvoor niet hebben betaald. Het gaat dan om bedragen van zo'n 240 tot 390 euro.

Financiële situatie

Dat is niet goed, vindt Slob. "Een leerling moet het onderwijs krijgen dat het beste bij hem of haar past, ongeacht de financiële situatie van de ouders."

Over extra onderwijsprogramma's, zoals ook topsportprogramma's die sommige scholen aanbieden, verschilt Slob van mening met de VO-raad. De overkoepelende organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van extra activiteiten als een schoolreis, maar wel als een vrijwillige bijdrage voor extra onderwijsprogramma's niet is betaald. Slob wil regelen dat dit verandert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl