HH | Peter Hilz

Door de groeiende economie en de lage werkloosheid is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen tot een nieuw record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal van 2018 waren er voor elke honderd werklozen tachtig vacatures beschikbaar. In 2008, vlak voor het begin van de crisis, waren het er 79.

Bij een gespannen arbeidsmarkt is de vraag naar werknemers groot, maar zijn er relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Het was het vijfde kwartaal op rij dat de arbeidsmarkt officieel als gespannen wordt betiteld.

Zorg, bouw en handel

In het vierde kwartaal nam het aantal werklozen met 18.000 af, tot 330.000. Met 3,6 procent is het werkloosheidspercentage terug op het laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis.

Het aantal openstaande vacatures nam juist toe tot 264.000. De meeste vacatures kwamen er het laatste kwartaal van 2018 bij in de zorg. Ook in de bouw en bij het openbaar bestuur steeg het aantal vacatures licht. Nog altijd zijn de meeste openstaande vacatures in de handel, 52.000.

Ook neemt nog altijd het aantal banen toe: in het vierde kwartaal kwamen er 49.000 bij. In de bedrijfstak 'handel, vervoer en horeca' kwamen er in het vierde kwartaal 11.000 banen bij. Al bijna drie jaar wordt elk kwartaal een nieuw banenrecord bereikt.

STER reclame