Reuters

Het Rode Kruis opent gironummer 5125 om hulp te bieden aan gevluchte Venezolanen. Door de crisis in het land hebben veel mensen hun huis moeten verlaten. De hulporganisatie heeft het budget voor Venezuela verdubbeld en roept Nederlanders op geld te storten.

De Verenigde Naties schatten dat vanwege de politieke en economische crisis meer dan drie miljoen Venezolanen hun land zijn ontvlucht. "We horen vreselijke verhalen van mensen die geen toekomst voor zich zien en na een barre tocht vol gevaar nu een veilige plek zoeken om tijdelijk hun bestaan op te bouwen", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Marieke van Schaik vertelt waarom er een speciaal gironummer wordt geopend en waar het geld voor wordt gebruikt:

'Mensen lopen de blaren op hun voeten met hun kinderen op hun nek'

Vooral mensen die Venezuela ontvlucht zijn, krijgen dus zorg. Het Rode Kruis wil hun schoon drinkwater, voedsel en onderdak bieden. Ook wordt psychosociale zorg verleend en krijgen mensen hulp bij het zoeken naar familieleden. Volgens de hulporganisatie zijn er tientallen miljoenen euro's nodig, omdat de gevluchte Venezolanen nu praktisch aan hun lot worden overgelaten.

Amerikaanse hulp tegengehouden

De onrust onder de miljoenen bewoners die in het land zijn achtergebleven, neemt toe door gebrek aan voedsel, medicijnen en elektriciteit.

Gisteravond kwamen de eerste vrachtwagens met Amerikaanse hulp aan bij de grens met Venezuela, maar militairen van president Maduro houden het konvooi tegen. Hij zegt dat Venezuela geen land van bedelaars is en noemt buitenlandse hulp overbodig.

STER reclame