NOS Nieuws

Tijd rekentoets voorbij, rekenen wordt onderdeel van wiskunde

Middelbare scholieren krijgen vanaf komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De huidige landelijke toets verdwijnt definitief en rekenen wordt weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken.

De Tweede Kamer is tegen een plan van onderwijsminister Slob om een ander rekenexamen in te voeren en dit cijfer apart mee te laten tellen voor het behalen van een diploma. Moties van coalitiepartijen D66 en CDA werden gesteund door oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk; samen 83 zetels.

Afrekentoets

De partijen vinden dat de aandacht moet gaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs en niet naar het beoordelen van de rekenvaardigheden via een aparte toets aan het eind van de schooltijd. "Een afrekentoets", noemen de tegenstanders de toets, omdat de leerlingen op het rekencijfer kunnen zakken.

De discussie over de rekentoets speelt al meer dan tien jaar. Het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klaagden over het lage rekenniveau van scholieren. Het vorige kabinet kwam met een landelijke toets, waarbij op een computer zo'n vijftig sommen in 1,5 uur gemaakt moeten worden. Deze verplichte landelijke toets kreeg zoveel kritiek, dat toenmalige staatssecretaris Dekker van Onderwijs zich gedwongen zag om de toets niet meer mee te laten tellen.

De toets bestaat nog wel en wordt op alle middelbare scholen nog afgenomen. Minister Slob had gehoopt op een alternatief, om voor leerlingen en scholen ook een stok achter de deur te houden dat de aandacht voor rekenen niet verslapt.

'Discussie over rekentoets heeft geleid tot beter rekenonderwijs'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl